הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

מייצב קרסול

מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול

לנוחיות לקוחותינו, ניתן לרכוש את כל האביזרים אורטופדיים שנמצאים אצלנו על המדפים בהזמנה מיוחדת

sale
תומך ומגן קרסול

200₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪650₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

400₪750₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪650₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

300₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪750₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪1300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪1300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

600₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

50₪300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪450₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

100₪250₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

100₪450₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

100₪450₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪650₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

275₪750₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪650₪

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪750₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

1200₪1500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

400₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

300₪400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪350₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

300₪400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

300₪400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

400₪550₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

50₪80₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

600₪850₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

200₪350₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

250₪350₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

500₪700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ומגן קרסול

350₪450₪

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ומגן קרסול

מחיר מבצע בהצגת קופון

מייצב קרסול דינמי
מייצב קרסול דינמי הוא כלי עזר אורטופדי הכרחי לאחר כל סוגי ניתוח באיזור כף הרגל והקרסול, לטיפול בנקע קיים או נקע בקרסול או בכל מצב אחר של עומס יתר מתמשך. שלל המצבים הללו ורבים נוספים גורמים לכך שרצועות כף הרגל ייחלשו ובכך צריכות הן מייצב, בכל המקרים. התמיכה הנה דינאמית וניתנת גם במצבים של תנועתיות ותזוזה, ומאפשרת הגנה מפני סיבוב כף הרגל. המוצר אינו מגבל את התנועה ולכן מותאם לחייהם של רבים, כולל אלו העוסקים בספורט ובכך יכול למנוע פציעה חוזרת. רצועת המייצב עוטפת את קרסול הרגל בצורה של שמינייה ובכך מאפשרת התאמה ספציפית ואישית לכף רגלו של כל אחד.

מייצב קרסול אנטומית
מפרק הקרסול הינו מפרק המורכב מארבע עצמות שונות שנמצאות באינטרקציה זו עם זו וכמובן גם עם רצועות ושרירי הקרסול, ובכך נשמרת יציבות כף הרגל ויכולתו לעמוד בלחצים ובעומס של משקל גוף האדם. בגלל מורכבותו האנטומית של הקרסול חשוף הוא לפציעות ולנקעים רבים. התסמינים השונים יכולים להיות כאבים המגיעים בצורה כרונית, רגישות לכל מגע בקרסול, שטף דם, קושי בהליכה ועוד. כשמדובר בכאבים קשים יש צורך לפנות לאורתופד לצורך צילום הקרסול, אך בשאר המקרים נכון וטוב לחפש מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול אשר יחזיק את הרגל ויאפשר תנועה מירבית ומניעה של נזק נוסף. צוות האורטוטיסטים המקצועי הנמצא ב”אריאל קומפורט” ישמח לעמוד לרשותך.

מייצב קרסול עם כריות אוויר
מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול אשר יש בו כריות אוויר מתאים לטיפול במגוון סוגים של נקעים בקרסול. בנוסף, טוב הוא גם לאחר ניתוחים, במצבים של חוסר יציבות כרוניים ועוד. מייצב הקרסול מורכב משילדה חזקה וקשה שמצופה בכריות אוויר שניתנות לניפוח. הכריות מאפשרות מגע מאוד רך באיזור של הקרסול. בזכות המבנה שלו הקרסול נתמך בצורה אופטימלית ומתאפשר שיקום וטיפול מיידי ברצועה אשר נפצעה. האביזר מגיע מוכן ולא דורש התאמה אישית לכל לקוח. למרות שאינו נעשה בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס, סגירת המייצב נעשית באמצעות שתי רצועות מיוחדות אשר מאפשרות התאמה מקסימלית לכל משתמש במייצב.

מגן קרסול לכדורגל
פציעות בתחום כף הרגל והקרסול נפצות מאוד אצל שחקנים בתחום הכדורגל. המאמץ המתמיד אשר השחקנים מפעילים על כפות רגליהם גורמות לשחיקות מוקדמות, פציעות, שברים ונקעים. משום שבעולם האמיתי שחקן כדורגל אינו מפסיק לשחק על כל אי נוחות קלה אלא צריך להמשיך ולספק את הסחורה, נוצרו מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול המותאמים באופן אישי לשחקני כדורגל. מגנים שכאלו הם בעלי חיתוך קדמי מאוד גבוה ותחתית המגן צרה. בזכות מבנה זה הם מאפשרים לשחקן תנועה חופשית של הרגל תוך החזקה ושמירה אופטימלית על הקרסול. המגן מתאים לרגל ימין ושמאל כאחד ומשמש שחקני ספורט בכלל וכדורגל בפרט בעולם כולו.

תומך פעיל לקרסול עם סיליקון
מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול קיימים היום בשוק הקרסוליים, אך תומך פעיל לקרסול עם סילקון הוא מהנפוצים והטובים ביותר בזכות תכונותיו המיוחדות והסילקון אשר עוטפים את כף הרגל. התומך מותאם בצורה מושלמת לאנטומיית הקרסול ובאמצעות לחץ מתמשך ואחיד על האיזור מגן עליו ועוטף אותו. ריפודי הסיליקון אשר חבויים בצידי המגן עוזרות גם הן בהגנה על הקרסול. בנוסף, הם “מעסים” את האיזור הפצוע ועוזרים בתהליך המרצת הדם. כך גם ניתן למנוע הידבקות דלקתית של הגידים הנוספים באיזור. המגן מגיע בשלל של מידות ולכן חשוב להגיע ל”אריאל אורטופדיה מתקדמת” ולהתאים את המידה המתאימה ביותר לכף רגלך.

מגן קרסול מחיר
ניתן למצוא מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול בטווח מחירים רחב מאוד. המחיר משתנה בהתאם לסוג הפציעה, בחומרים ממנו עשויים המגנים ועוד. החל מ-40 שקלים למגן פשוט ביותר אשר ניתן לררכוש בחנויות הפארם השונות, ועד למאות שקלים למגני קרסוליים איכותיים המשלבים חומרים כמו כריות אוויר, סילקון ועוד. חשוב לגשת למקום מוסמך על מנת לרכוש את מגן הקרסול הטוב ביותר למצב הפציעה ולא להתפשר על מחיר ואיכות. רכישת מגן זול ולא מתאים עלול לעלות ביוקר בהמשך החיים. קופות החולים השונות עשויות להשתתף עם לקוחותיהם ברכישת מגנים שכאלו במסגרת הביטוחים השונים בקופות (לדוגמת “כללית מושלם” או “מכבי מגן זהב”

קרסול כואב. קרסול שבור. קרסול נקוע
אחוזים רבים מן האכולוסיה נתקלת בכאבים בקרסול. לעיתים ם מדובר בנקע או שבר, ולעיתים רק באי נוחות זמנית. נקרע בקרסול יכול להתרחש במצב קל אשר רצועות הקרסול נמתחות בלבד, ועד למצב שהן נקרעות לחלוטין. ניתן להבחין ברגישות כרונית ונפיחות בחלקו החיצוני של הקרסול. הדרך הטובה ביותר לטפל בנקע היא באופן מיידי: באמצעות מנוחה, הנחת קרח, חבישת איזור הנקע (באמצעות מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול) והרמת הרגל ובכך לצמצם את זרימת הדם. בכדי לבדוק האם יש לנו קרסול שבור יש לפנות לצילומי רנטגן או C.T , אותם ניתן לעשות אצל אורטופד או במצבים דחופים במיון.

קרסול נפוח. קרסול מסובב.
פציעה בקרסול היא אחת מן הנפוצות ביותר. בעצם כל אחד מבני האדם יכול לנקוע את הקרסול או להיות במצב בו הקרסול מתנפח או מסתובב. במהלך ריקוד, משחקי כדור וספורט, ריצה או אפילו הליכה בלבד פציעות בקרסול יוכלו להתרחש. באם אנחנו רואים שהקרסול שלנו נפוח או מסובב נפנה דבר ראשון להרגעת הנפיחות באמצעות קור (קרח). בשלב השני והחשוב יותר נפנה למוצרים אורטפדיים כגון מגני קרסול אשר יעזרו בהורדת הנפיחות ובהשארת הקרסול במונח ספציפי ולא מסתובב. באם הכאב לא חולף מומלץ לפנות לאורתופד מומחה או למיון בכדי לצלם את המקום הנגוע ולהבין בצורה הטובה ביותר את סוג הפציעה.

קרסול נפוח ללא כאבים
רובן המוחלט של הפציעות הן מסוג נקע קל מאוד. מכיוון שמדובר בנפיחות ללא כאבים ניתן יהיה לטפל בקרסול במסגרת הבייתית וללא פגישה עם רופא. חשוב להדגיש כי במקרה של נפיחות המקור הראשון לטיפול יהיה באמצעות קור. קור עוזר להפחית את הנפיחות שנוצרה מפגיעה ברקמות אשר ניזוקו. לעומת זאת, חשוב לזכור כי אשר מחממים את האיזור הפצוע בעצם מגבירים את הנפיחות בעקבות הזרמת דם לאיזור, לכן ההמלצה היא תמיד לשים קרח בשלב הראשוני, גם אם אינכם יודעים במה מדובר. בשלב מאוחר יותר, לאחר שהנפיחות ירדה, נוכל לחמם את האיזור ובכך נגביר את חילוף החומרים ואספקת הדם במקום.

מדרסים אורטופדיים

מדרסים כללית

כללית מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 0.00 ₪

החיסכון שלך: 100%

מדרסים מכבי

מכבי מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 125 ₪

החיסכון שלך: 83%

מדרסים מאוחדת

מאוחדת מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 200 ₪

החיסכון שלך: 71%

מדרסים לאומית

לאומית מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 160 ₪

החיסכון שלך: 76%

מבצע מטורף במחיר שאסור לפספס!!! מדרסים אורטופדיים בהשתתפות קופות חולים

קרסול נפוח בהריון
קרסול נפוח בזמן הריון, או בשמו השני “בצקת היריון” נפוץ מאוד אצל נשים בכל חודשי ההיריון, מתחילתו ועד סופו ולעיתים גם אחריו. ההגדרה המדוייקת של בצקת היא הצטברות נוזלים מבחוץ לכלי הדם בין התאים השונים, דבר המתבטא בנפיחות לא נעימה. האיזור הנפוץ ביותר לבצקת הוא הרגלים ובעיקר חלקן התחתון (קרסוליים). הקרסול הנפוח בדר”כ אינו מסוכן בשום צורה שהיא ולכן הוא רק אינו אסתטי. חשוב להעניק מנוחה לרגליים והרמתן באמצעות כריות, כך הנוזלים יתנקזו חזרה למקומות הנכונים מלבד הקרסוליים. ישנם אתרים ברחבי הרשת האינטרנטית המאפשרים לאבחן התנפחות רגליים בהריון, על פי מיקום בקרסול, רגל אחת או שתיים ועוד.

מבנה קרסול
מפרק הקרסול הוא זה שמחבר בין כף הרגל לשוק. הקרסול הוא מפרק אשר נע בחופשיות ומתווך בין עצמות שונות (שוקה, שוקית, עצם, ערקום). בקרסול מספר עצמות: שוק, שוקה, הערקום ועצם העקב. מפרק הקרסול מאפשר תנועה של כף הרגל במישור כפול: מטה ומעלה, פנימה והחוצה. הקרסול סוחב את משקל הגוף כולו בכל צעד נתון של האדם, ולכן המפרק הוא נחשב לאחד המפרקים החזקים והיציבים ביותר, אשר בו רצועות חזקות (רצועת הדלתא, השוקית והערקום הקדמית, השוקית והעקב והשוקית והערקום האחורית) ושרירים חזקים. (שריר סובך, שרריר סוליה, שריר שוקתי קדמי)  למרות זאת, למפרק זה יש את הנטייה להיפגע לעיתים קרובות מאוד.

ארטריטיס של הקרסול
ארטריטיס היא דלקת מפרקים המלווה בנפיחות, התקשות, הפחתה של טווח התנועה, כאב והתאבנות. הסיבות לכך יכולות להיות גנטיות, התנוונות, טראומה וזיהום. ברגע שבמפרק הקרסול נתקלים בכאב ונוקשות – יכול להיות שמדובר בארטריטיס של הקרסול, שחיקת סחוס. בדרך כלל סוג זה יופיע עם הגיל לאחר שימוש לאורך שנים במפרק. עם זאת, לעיתים בעקבות שברים בקרסול או נקעים החוזרים מספר פעמים יובילו גם לארטריטיס בקרסוליים. טיפול בבעיה יכול להיות במקרים קיצוניים ניתוח, ובמקרים אחרים וקלים יותר זריקות, פיזיותרפיה, סדים ומגנים מיוחדים, כדורים אשר נוגדי דלקות. חשוב להזכיר כי ללא טיפול הולם המצב עלול להוביל למוגבלות קשה ופגיעה באורח החיים.

שחיקת סחוס במפרק הקרסול
הסחוס במפרק הקרסול עלול להיפגע בעקבות מצבים שונים: גיל (לאחר שנים של שימוש במפרק הסחוס מתחיל להישחק), שברים בקרסול, נקעים חוזרים בכל גיל אשר מובילים לשחיקה של המפרק, חבלות, מחלות של המפרק, מחלות של עצם הקרובה למפרק ודלקות פרקים. סחוס מפרק הקרסול הוא רקמה אשר מוזנת מחמצן ומזון המועברים דרך כלי הדם ועל ידי נוזל מפרקי. ברגע שסחוס מפרק הקרסול נפגע, תחדל תנועת המפרק מלהיות חלקה ויומיות ותחל לכאוב. הבעיה האמיתית היא שכאשר סחוס נפגע פעם אחת, יהיה חשוף הוא לפגיעות נוספות עם השנים ולגרום לנזק נוסף עם השנים, ועל כן יש להיות ערים לסחוס ולשחיקתו.

אוסטיאוארטריטיס של הקרסול
אוסטיאוארטריטיס היא דלקת מפרקים כרונית אשר פוגעת בסחוסי מפרק הרגל. השכיחות שלה תעלה בהתאם לגיל המטופל, או אחרי טארומה ופציעה במפרק. את סימני השחיקה ניתן יהיה לזהות באמצעות צילום רנטגן ברוב המקרים, גם אם בפועל הכאב אינו חד כל כך. המחלה מתפתחת באופן ממושך ובאיטיות : אם בתחילת המחלה כאבי המפרקים יחדלו ברגע שהחולה ינוח, בשלב מאוחר יותר הכאבים יהיו חדים יותר, חזקים יותר וילוו בהגבלת שונות בתנועה. אין תרופת קסם לדלקת מפרקים ניוונית, מכיוון שלא ניתן להחליף את הסחוס. הטיפולים האפשריים למחלה אם כן מתמקדמים בשיכוך הכאב והדלקת, מאפשרים למחלה לא להתדרדר ומאפשרים אורח חיים נוח יותר.

טיפול בארטריטיס של הקרסול
ישנן מספר דרכים לטפל בארטריטיס של הקרסול אשר משתנים בהתאם למידה של השחיקה, הסיבה לה, תפקוד וגיל החולה ומידת הכאבים. בראש ובראשונה,לבישת מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול יקלו על הלחץ ויפזרו טוב יותר את משקל הגוף. טיפול חשוב נוסף הינו פיזיותרפיה, בו המטפל ינחה את המטופל בתרגילים שונים אשר יקלו על הכאבים. טיפול בכדורים נגד דלקות תורמים גם לכאבים, או זריקות סטרואידים ישירות לקרסול במקרים חמורים יותר. במקרים קיצוניים ניתן יהיה לפנות לניתוח (ניקוי המפרק/החלפת המפרק). חשוב להדגיש כי ניתוח אינו מתאים לכל אדם ודורש החלמה ארוכה של כחודשיים ללא יכולת לדרוך על הרגל.

הסימנים של שבר
שבירה יכולה להתרחש מחולשה של עצם או בעקבות לחץ מוגבר שהופעל עליה. סימנים רבים יש לשבר אשר חלקם זהים לנקע. בדרך כלל תיווצר תחושה של כאבים עזים שתלווה באי יכולת לדרוך על כף הרגל. מבחינה חיצונית, ניתן יהיה לזהות עיוות של הקרסול ושל כף הרגל ונפיחות. בנוסף, צבע העור בדר”כ ישתנה ויהווה גם סימפוטם מרכזי. אם השבר יתרחש ברגע מסויים ונשים לב לכך נוכל לשמוע קול קריעה או נקישה.
האיבחון הסופי והמוחלט בנוגע למידת קיומו של שבר ניתן לקבל בעזרת צילום רנטגן. באם צילום מסוג זה לא יספיק, יפנה הרופא המטפל לצילום מסוג C.T שהינם מדוייקים יותר.

נקע בקרסול בנקע בדרגה 1. נקעים מדרגה  2
שלדו של האדם מורכב מעצמות רבות שנמצאות במנח שהותאם למבנה של כל מפרק. במקרים מסויימים שתי עצמות עלולות לצאת מהמבנה המקורי שלהן וכך מחתחילה פריקה. בזכות הרצועות אשר עוטפות את המפרק ונמתחות בעת הצורך בכדי להגן עליו, במקום להגיע לפריקה מלאה (שבר) לרוב נגיע למצב של פריקה חלקית (נקע). נהוג לחלק את סוגי הנקעים לשלוש:

  • נקע בדרגה 1: מתאפיין בכאב קל ובנפיחות קלה, תוך קושי קל בדריכה ובהזזת כף הרגל. מעיד על מתיחה חזקה של הרצועה.
  • נקע בדרה 2: מתאפיין בכאב בינוני, בנפיחות, בקושי ממשי בהזזת הרגל ובאופציה לשטפי דם.

נקעים חוזרים של הקרסול
נקעים בקרסול הם מסוג הפציעות הנפצות ביותר. בלא טיפול ראוי, הנקעים יחזרו וישובו מכיוון הקרסול כבר נחלש פעם אחת. חיזוק הרגל והמפרק לאחר פציעה הינם חשובים ביותר למרות החשש הגדול, רק כך נמנע מנקע חוזר. הטיפול בנקע בשעות שלאחר הפציעה הינו קריטי וחייב לכלול מספר שלבים:

  • מנוחה – יש לנוח לפחות כ-48 שעות לאחר הפציעה
  • קרח – יש להניח קרח על מקום הנקע למשך כ-10 דקות בכל פרק זמן של כשעתיים-שלוש.
  • הרמת רגל

לאחר מספר ימי מנוחה, כאשר הכאב הופך לנסבל והנפיחות ירדה, ניתן יהיה להתחיל לחזק את הקרסול והשרירים שעוטפים את הקרסול.

סיבות אפשריות לכאבים כרוניים בצד החיצוני של הקרסול
כאבים כרוניים בצד החיצוני של הקרסול עלולים להיות תוצאה של גורמים כמו פציעה או נקע בקרסול, אך יש גם סיבות נוספות. הסיבה השכיחה ביותר לכאב שהוא כרוני בצידו החיצוני של הקרסול טמונה בהחלמה חלקית ובלתי מלא של נקע שהיה בקרסול. באם המקום לא שוקם, כל מעטפת הקרסול (השרירים, הרצועות והרקמות) נשארים חלשים כמעט כשהיו בזמן הנקע והכאב נותר. סיבות אפשרויות נוספות לכאב כרוני הינן: דלקת באחד מן הגידים, גירוי במפרק בעקבות צלקת שנוצרה בזמן הנקע, שבר באחת מארבע עצמות הקרסול, פגיעה בעצב העובר, נזק לסחוס הקרסול באופן מקומי או ארטרטיטיס של הקרסול.

האנטומיה של הקרסול
אנטומיית הקרסול מורכבת בעיקרה משלושה חלקים חשובים: השרירים, הרצועות וכמובן המפרק. ישנם ארבעה שרירים עיקריים שתפקידם להניע את מפרקו של הקרסול: על הכפיפה הכפית אחראיים שרירי הסובך והסוליה, ועל הכפיפה הגבית אחראים שרירי השקותי הקדמי והאצבעות הארוך. בהתייחסות לרצועות הקרסול, בחלק הפנימי של הקרסול נמצאת רצועת הדלתא שהנה חזקה מאוד ורחבה ומתחברת לעצם עקב, ובחלק הצדדי של הקרסול ישנן שלוש רצועות חלשות יותר: הרצועה השוקית והערקום האחורית, רצועת השוקית והעקב ורצועת השוקית והערקום הקדמית. מבחינת המפרק בחלק המקורס לקרסול נמצא המשטח המפרקי של הפטישונים וחלקה התחתון של השוקה. כל אלו יחד יוצרים את האנטומיה המורכבת של הקרסול.

מפרק הקרסול. Articulatio talocruralis
מפרקו של הקרסול, הנקרא גם Articulatio talocruralis , נמצא בין כף הרגל לשוק. הייחודיות של מפרק הקרסול היא בכך שהוא נע בחופשיות (ידוע גם בשם “מפרק סינובידאלי”). המפרק נחשב “מפרק ציר” אשר מתווך בין עצמות שונות. בזכות האנטומיה הנהדרת של המפרק, ידוע הוא בטווח התנועה הגדול ביותר מבין מפרקי הגוף שיודע לספק: תנועה לכיוון מטה, תנועה לכיוון מעלה, תנועה לבפנים ולבחוץ. בעקבות העובדה שעל הקרסול לשאת את משקל גופו של האדם, נחשב הוא מצד אחד לאחד מן החזקים ביותר בזכות הרצועות החזקות שעוטפות אותו, אך מאידך גיסא לאחד מן המפרקים אשר נוטים להיפגע בקלות יותר ובשכיחות גבוהה.

כף הרגל
כפות רגלנו מורכבות כל אחת מהן מעשרים ושישה עצמות ומערכת שרירים משוכללת. מדובר באיבר התחתון ביותר בבעלי חיים, ויש שיגידו החשוב ביותר. ללא כף רגל אשר מהונדסת היטב פעולת ההליכה לא הייתה מתאפשרת. גוף האדם היה קורס על רגליו והאדם היה נופל תחת העומס. לכן בבואנו לחקור את כף הרגל, חשוב להבחין בין העצמות השונות (עצמות כף הרגל האחורית, עצמות שורש הרגל ועצמות הטריז) ומפרקי כף הרגל. בזכות גמישותה של כף הרגל, יש לה את היכולת להתאים עצמה לכל משטח כך שפעולת ההליכה תמשיך להתקיים על משטחים רבים ומגוונים. הקשת בכף הרגל מחלקת את המאמץ בין שלל העצמות.

עצמות שורש הרגל. Ossa tarsi; Ossa tarsalia
נהוג לחלק את עצמות הרגל לעצמות כף הרגל האחורית, עצמות כף הרגל הקדמית ועצמות כף הרגל המרכזית. עצמות שורש כף הרגל הן קבוצה של שבע עצמות הנמצאות בין השוקה והשוקית לעצמות המסרק. שבע עצמות כף הרגל מחוברות זו לזו במערכת סבוכה של רצועות המאפשרת גמישות מצד אחד ויציבות מצד שני בעת הנחיתה של כף הרגל. עצמות שורש כף הרגל הן: עצמות הטריז (הראשונה, השנייה והשלישית), עצם הקוביה (קיבלה את שמה על פי צורתה), עצם הסירה (קיבלה את שמה על פי צורתה), עצם העקב והערקום (מחולקת לשלושה חלקים: גוף הערקום, צוואר הערקום וראש הערקום).

שבע עצמות כף הרגל
ישנן שבע עצמות בשורש כף הרגל שנמצאות בסמוך זו לזו ועובדות יחד על מנת לאפשר את היציבות שלנו על כף הרגל. העצמות הללו חולשות על האזורים שבין השוקית והשוקה לעצמות המסרק אשר נמצאות ברגל. ב”אריאל קומופרט” מציעים מגוון מוצרים אורטופדים אשר יספקו התאמה מושלמת לעצמות כף הרגל. בדגש על כל עצם מבין השבע (הטריז, הקוביה, הסירה, העקב והערקום) יתאימו עבורכם את הסד המתאים ביותר בהתאם לסוג הפציעה או הנזק. כל אחת מן העצמות הינה שבירה והסיכוי שתיפגע לא קטן, לכן חשוב להיות רגישים לעומס הכבד המונח עליהן ביחס לשטח הקטן של כף הרגל ולטפל בהן כשצריך.

הערקום (Talus , נקראת גם עצם הקרסול). צוואר הערקום (Collum tali ), ראש הערקום (Caput tali
עצם הערקום היא מהחשובה בעצמות שורש כף הרגל. היא בעצם זאת שמתווכחת בין שורש כף הרגל כולו לבין שוק הרגל. העצם מחלוקת לשלושה חלקים שונים בהתאם למיקומה בכף הרגל: גוף הערקום (אשר מתפרס על החלק האחורי של כף הרגל ומכוסה במשטח מפרקי), צוואר הערקום (מתפרס על החלק הקדמי של כף הרגל וצר יותר מגוף הרגל) וראש הערקום. עצם זאת חשובה מאוד משום שמהווה חיבור בין צירים חשובים בכף הרגל ומאפשרת את תפקודה. צוות האורטוטוטיסטים ב”אריאל אורטופדיה מתקדמת” יעמוד לרשות לקוחותיו בכל בעיה או כאב אשר צצים.

עצם העקב (Calcaneus )
עצם העקב היא ללא ספק הגדולה מעצמות שורש כף הרגל, וצורתה מכתיבה כיצד יראה חלקו האחורי של הרגל. בעצם העקב לעיתים קרובות מתפתח דורבן, שהוא בעצם בלוטה בעצם העקב. השם דורבן הוא על כך שבצילום הבליטה נראית מעיין עצם עודפת המזכירה קוץ. פגיעה באיזור העקב בעקבות פציעה או נפילה, נעליים שהינן חדשות ולוחצות, הליכה או ריצה באופן מרובה – כל אלה עלולים לפתח דורבן ולהוביל לכאבים ודלקות מקומיות. במקרה שכזה, מומלץ להפחית מן העומס המצוי על עצם עקב כף הרגל. בשלב נוסף, ניתן לשלב גם רפואה סינית או התאמת מדרס מתאים ב”אריאל קומפורט” ובכך לאפשר הליכה בריאה יותר.

משען הערקום (Sustentaculum tali )
הערקום, אשר נקראת עצם הקרסול בנוסף לשמה המקורי, יוצרת תיווך בין השוק הנמצא במעלה הרגל לבין שורש כף הרגל. ראש הערקום הינו עגול ומופרק יחד עם עצם שנקראת “עצם הסירה” מלפניו, ועם משען הערקום מתחת. משען הערקום עלול להישחק עם השנים וגורם לכאבים עזים חוזרים ונשנים בכף הרגל. אנו ב”אריאל אורטופדיה מתקדמת” מציעים ליווי אישי לצד מומחים בתחומי האורטופדיה ומציעים מגוון של שירותים. על ידי לקיחת מידה על ידי חבישת גבס אנו יוצרים את הסד או המכשור האורטופדי המושלם עבור לקוחותינו. זאת על מנת להעניק את הטיפול המסור ביותר, המותאם ביותר, שיניב את התוצאות הטובות ביותר.

עצם הסירה (Os naviculare )
עצם הסירה נמצאת בחלקה הפנימי של כף הרגל. את השם קיבלה משום צורתה, שכן שוכנת היא בין העצמות האחרות (הערקום, הטריז הראשונה, הטריז השנייה והטריז השלישית) ונראית כמעין סירה. לעיתים העצם מופרקת עם עצם הערקום בחלק האחורי של הרגל ולעיתים עם שלוש עצמות טריז בצד אשר שואף לכיוון אצבעות הרגל. יש פעמים שבהן היא מופקרת עם הקוביה אשר נמצאת בצידה. ישנם אביזרים אורטופדים אשר מגנים על העצם. דוגמא לכך היא טבעת מיוחדת אשר תפקידה להגן העצם (מכיוון שהיא בין הבולטות החוצה– בשיא קשת הרגל). הטבעת הנה רכה ובעלת ציפוי מיוחד ונועדה להקל על כאב ולמנוע יבלות.

עצם הקוביה (Os cuboideum )
עצם הקוביה קיבלה גם היא את השם שלה על פי צורתה. העצם מופרקת עם עצם המסרק בצד הקרוב יותר לאצבעות כף הרגל ועם עצם העקב בצד הקרוב לאחורי כף הרגל. במקרים מסוימים נוצר לחץ סביב עצם הקוביה הקשור גם בסיבי עצב העובר. הפיתרון הראשוני והמיידי ביותר קשור להנעלה: כדאי למצוא נעל בעלת סוליה קשה יותר אשר תורמת להפחתת הלחצים הללו וכמובן להימנע מנעלי עקב. בנוסף, באמצעות פיזיותרפיה ניתן לקבל תרגילים אשר ילמדו כיצד להאריך את טווח התנועה בגיד אכילס אשר קשור גם הוא לאיזור כף הרגל וגם כך ניתן יהיה להתיר את הלחץ בעת הליכה ועמידה.

עצמות הטריז. עצם הטריז הראשונה.Os cuneiforme mediale , השנייה (Os cuneiforme intermedium ) והשלישית (Os cuneiforme laterale).
עצמות הטריז מתחלקות לשלוש עצמות אשר נמצאות בסמוך זו לזו ובין עצמות המסרק לעצם הסירה. עצם הטריז הראשונה היא הגדולה ביותר, עצם הטריז השנייה ועצם הטריז השלישית. עצמות הטריז, או בשמן השני Talus , מגדירות את מנח קשת כף הרגל. על פי מבנה שלוש העצמות יקבע האם קשת כף הרגל תהיה גמישה או נוקשה. קשת נמוכה (“כף רגל שטוחה”) או קשת גבוהה ישפיעו בדרך כלל באופן ישיר על הופעת כאבים ודלקות בגפה התחתונה כולה ובעיקר בכפות הרגלים. הנעלה מתאימה ורכישת מדרסים המותאמים אישית יהוו פיתרון לבעיה.

עצם המסרק הראשונה
בכף הרגל אנו יכולים למצוא 5 עצמות מסרק המחברות את המפרקים של האצבעות ובין בסיס כף הרגל. עצם המסרק הראשונה היא הקצרה ביותר ביחס לעצמות המסרק האחרות והעבה ביותר. החיבור שלה בוא בסופו של דבר עם הבוהן ובעצם היא נושאת את מרבית המשקל של הגוף. המשמעות של תפקיד העצם הזו היא איזון כל השרירים, הגידים, העצמות האחרות ועוד ולכן אצלנו ניתן למצוא את ההתאמה המושלמת של מדרסים לכל לקוח. אנשי המקצוע של אריאל קומפורט מייצרים פתרונות של מגנים, מייצבים ותומכים לקרסול לאורך התמיכה ההכרחית הנדרשת עבור כל אדם בהתאם לנתוניו הפיזיים.

העצמות הססמואידיות של הבוהן הגדולה (Ossa sesamoidea pedis )
עצמות ססמואידיות בהגדרתן אינן נמצאות בגוף באופן עצמאי, אלא משולבות דווקא בגידים בסביבת מפרקים ובעצם עובדה זו יש לכלה שריר רלוונטי מומנט גדול יותר. משמעותו של הדבר היא באחריות העצמות הללו לאפשר עבודת מפרקים טובה יותר בנשיאות משקל הגוף ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר על פעילות של שריר מרכזי כמו השוקתי הקדמי. הבנה ואבחון מקצועי של תפקוד העצמות על ידי המומחים של אריאל קומפורט מאפשרים לייצר מדרסים אורטופדיים בהתאמה אישית על פי מידת גבס ואיכות העמידה, ההליכה או הריצה בהחלט משתפרת. טובת הלקוחות באה תמיד לידי ביטוי בתוצאה של האורטוטיסטים שלנו.

השוקתי הקדמי והשוקתי הארוך
אלו הם שני השרירים הבולטים ביותר בהקשר של יציבות כף הרגל. הם מחוברים לעצם המסרק הראשונה שעליה נשען משקל הגוף ובעצם החיבור שלהם לעצמות הרלוונטיות, העקב וכף הרגל נשארים במקומם ונעים בדיוק על פי היכולת המוטורית האופטימאלית. פגיעה בכל אחד מן השרירים בעצם יכולה להשפיע משמעותית על היציבה ותפקודי המוטוריקה הנדרשים ולשם כך מצליחה אריאל אורטופדיה מתקדמת ליצור את הפיתרונות המושלמים לכל קושי פיזיולוגי הנובע מבעיות שכאלה. יצירת מדרסים לפי תחבושת גבס בהתאמה האישית המתבקשת מבוססת על עבותם הנאמנה של טכנאי אורטופדיה מקצועיים שמאפשרים באמצעות התאמה מושלמת של מדרסים לכל לקוח להתמודדות עם בעיות מעכבות שגרה.

עצם המסרק השנייה
עצם המסרק השנייה של כף הרגל היא הארוכה ביותר מבין כל עצמות המסרק ומבנה הקצה הזוויתי שלה של מול עצמות הטריז יוצר את מבנה הקשת האחורי של כף הרגל עצמה. בעצם החיבור המפורק הזה נוצרת אבן ראשה הכרחית ליציבות כל מרכב העצמות הרלוונטי. כדי לשמור על יציבה נכונה במידה ויש צורך לשמר זאת, ניתן ליצור מדרסים לפי תחבושת גבס ומתוך הלמידה של המקום בהתאמה האישית, יש אפשרות ללקוח לקבל את מלוא הפוטנציאל של המפרקים החשובים כל כך. צוות האורטוטיסטים של אריאל קומפורט מתאים עבור כל בעיה אורטופדית את המדרס המושלם ונעל איכותית מתבטאת ביציבה שמחזקת את הגוף.

עצם המסרק החמישית
עצם המסרק החמישית היא החיצונית מבין עצמות המסרק ויציבה לא נכונה על כף הרגל יכולה ליצור לחץ מאוד גדול על הרגל ועל המפרקים האחרים, כמו הברך וכמובן שהדבר משפיע גם על הגב בסופו של דבר. הצוות של אריאל אורטופדיה מתקדמת מאפשר להביא את היציבה הנכונה של העצם שאליה גם מחובר השריר השוקתי הקצר שנותן חיזוק הכרחי לייצוב האזור. מתוך כך ניתן ליצור באופן אפקטיבי מדרסים לפי מידה אישית כדי לחזק את בסיס הרגל. מידע מקצועי ואישי תמיד ניתן למצוא באתר וביצירת קשר עם המכון ברעננה. איכותה של אורטופדיה מקצועית טמונה ביכולת לשלב גם חומרים וגם יחס אישי.

גבששת (ossis metatarsi quinti )
גבששת אנו יכולים במספר עצמות בגוף, שם גם נאחזים שרירים שנדרשים לטובת פעילות המוטוריקה הפיזיולוגית באותו אזור. גבששת אנו יכולים למצוא בקצה עצם המסרק החמישית, כאשר בה נתפס השריר השוקתי הקצר. הבנה בסיסית של אחריות האיברים הפיזיולוגיים לפעילות האורטופדית של כף הרגל מאפשרת לצוות אריאל אורטופדיה מתקדמת להיות מוביל בתחום וליצור מדרסים לפי מידה אישית בהתאם לגודל כף הרגל ולמבנה האינדיבידואלי של כל לקוח בהתאם לצרכים שלו. חשוב לציין כי אצלנו המדרסים מיוצרים באופן עצמאי במטרה לתמוך בקרסול, לייצב וכמובן לאפשר דריכה אופטימאלית בכל משטח ובכל תנאי שטח. נעליים אורטופדיות מבחינתנו הם המטרה העיקרית בתמיכה ביציבה.

השריר השוקתי הקצר
בעצם היכולת של כף הרגל לשמור על היציבות שלה וכמובן בהקשר של יציבה נכונה של הקרסול, אנו יכולים לראות כי השריר השוקתי הקצר הוא אחד האמונים על הנושא, מעצם תפקידו להפנים את כף הרגל אל החוץ. השריר המדובר ואחרים שתפקידם הוא לשמור על שמות המבנה של כף הרגל והמשכה אל השוק נדרשים לאחיזה טובה ולצורך העניין ניתן להתאים נעליים אורטופדיות וזאת עם השלמה של מדרסים לפי תבנית גבס. צוות המכון המקצועי של אריאל אורטופדיה מתקדמת מתחייב להציע את מלוא הפתרונות הטובים ביותר לכל אחד ואחת וזאת בהתאם לתפיסת העולם המקצועית ביותר והאנושית ביותר. חשיבות רגליכם בראש מעיינינו.

השם גלילים (digitorum; Phalanges Ossa )
השם גלילים הוא מה שקוראים לעצמות המחברות בין האצבעות בכף היד והרגל ובין שאר השלד. אין שם מפורט לכל אחד מן הגלילים אולם לכל גליל יש את ההקשר לאצבע שאותה הוא מחבר. אצל האדם ניתן לראות כי  לאגודל ולבוהן יש שני גלילים לעומת האצבעות האחרות, שם יש שלושה גלילים. חשיבות העצמות הללו בתמיכה הכללית של כף הרגל מבוססת על האחריות המשותפת של כלל העצמות בחיבורים עם הגידים והשרירים. מתוך הבנה עקרונית ואינדיבידואלית כלפי כל לקוח ולקוחה של אריאל קומפורט, אנו מציעים נעליים אורטופדיות עם מדרסים לפי תבנית גבס וזאת לאחר בדיקה מקיפה של צוות האורטוטיסטים.

שלד אצבעות הידיים ואצבעות כף הרגל
לרוב, כאשר מדברים על חשיבותו של השלד בשמירה על היציבה הנכונה, לא בהכרח מדברים על שלד האצבעות בגפיים ולשם כך אנו מבקשים להעלות בפני ציבור הלקוחות את המשמעות הגדולה שיש לתפקיד העצמות הללו. כף הרגל נשענת, בין היתר, על הצבעות תוך כדי עמידה, הליכה או ריצה וחשיבות התמיכה החיצונית שאנו מספקים באמצעות מדרסים לפי תחבושות גבס ופתרונות אחרים מאפשרת לכם למצות את מלוא הפוטנציאל של גופכם. צוות המכון מורכב האורטוטיסטים מקצועיים המעניקים לכל אחד ואחת את הטיפול המסור ביותר ומכיוון שהכל מיוצר במקום, היכולת לקבל את המוצר האופטימאלי היא חלק בלתי נפרד מאמנת השירות.

הגליל המרוחק. הגליל האמצעי והגליל המקורב. השורה המקורבת. השורה האמצעית. השורה המרוחקת.
ההיכרות עם הגלילים ועם השורות בשלד כף הרגל מחייבת התייחסות מיוחדת לכל אחד ואחת בהתאם לבעיה האישית שיש לכם. החיבורים בין העצמות המדוברות בהקשר של תמיכה כללית ומלאה נדרשים לתוצאות איכותיות בכל דרך שבה תבחרו להניע את הגוף ולשמור על היציבות שלכם. כדי שכל עצם וכל חיבור או מפרק יהיו תמיד בכשירות מלאה ובנוחות מרבית, ניתן להגיע למכון אריאל קומפורט ולקבל את הפיתרון המושלם. אורטופדיה היא ללא ספק התורה שמעמידה על איכות החיים שלכם על הרגליים ולשם כך אתם יכולים לקבל את המדרסים האישיים שישפרו לכם את השגרה.

אצבעות כף הרגל של האדם
אצבעות כף הרגל של כל אחד ואחת מכם צריכות לקבל הערכה גדולה יותר ממה שאתם מכירים. עצם היכולת של הקרסול לקבל תמיכה ויציבות מבוססת רבות על האצבעות כמו הבוהן, שנושאת את משקל האדם באמצעות עצם המסרק הראשונה. כדי לקבל תמיכה וייצוב בקרסול תידרשו לשמר את פעולת המוטוריקה הרלוונטית עם תשומת הלב הנדרשת ולשם כך אתם מוזמנים לפנות לצוות המכון כדי לקבל נעליים אורטופדיות מושלמות עם מדרסים שיוצרו במיוחד עבורכם על ידי צוות מקצועי מאוד של האורטוטיסטים. כדי להבין זאת טוב יותר, אתם מוזמנים לשים לב באופן מיוחד לדרך שבה אצבעות כפות רגליכם עוזרות לייצב אתכם.

אצבעות כף הרגל (כף רגל קדמית, forefoot )
לאצבעות כף הרגל נדרשת עבודה רבה כדי להגיע לתוצאות המושלמות של הליכה או ריצה. הדרך שבה אנו מקדמים את עצמנו על כל משטח תלויה רבות ביכולת של האצבעות ושל כף הרגל הקדמית להניח את הגוף ביחס למשטח עליו אנו נמצאים וכמובן השמירה על היציבות היא חלק מאוד מהותי מן העניין. כדי לעשות זאת עם תמיכה טובה יותר לקרסוליים, ההמלצה היא לבחון את הפיתרון של נעליים אורטופדיות ועם עזרתו של מכון אריאל קומפורט אנו יכולים לתת לכם את מה שהגוף צריך וזה את התמיכה המושלמת בכף הרגל הקדמית. אתם מוזמנים ליצור קשר ולהתייעץ עימנו.

מנח עצמות כף הרגל, מתווה, מספר קשתות
העצמות בכף הרגל מסודרות במתווה הנכון ביותר לטובת שמירה על שני דגשים חשובים. האחד הוא הקשיחות הנדרשת כדי לשמור על העמידה הטובה ביותר ועל ההתמודדות עם הקשיים הנלווים לכך. השני הוא הגמישות המתחייבת מפעילות הגוף, בין אם מדובר על עמידה, על הליכה נעימה ואפילו על קיום ספורט אינטנסיבי. כדי לשמור על שני המרכיבים הללו יש להבין את חשיבות המנח של העצמות ובמידה ומדובר בתהליך לא נכון, לאורך זמן נוצרת שחיקה של העצמות ובעיה כרונית בגידים ובשרירים ולשם כך ההמלצה היא להשתמש במדרסים. מדרסים לפי תחבושות גבס המותאמים אישית לכל אחד ואחת מונעים שחיקה.

קשת אורכית שהעדרה מכונה “פלטפוס” (“פלט” – ישר, “פוס” – כף רגל)
הקשת האורכית היא זו השומרת על הגמישות של כף הרגל באופן מכאני והיעדר הקשת הזו בעצם יותרת מצב שבו היכולת של כף הרגל לבלום זעזועים ולהעניק לגוף את יכולת התנועה האופטימאלית נפגמת. המושג המוכר למצב זה הוא פלטפוס והוא מייצב מצב פיזיולוגי של כף רגל ישרה, ללא הצורה הקשתית הכף הרגל שאותה אנו מכירים. כדי לפתור את המצב ניתן להשתמש בנעליים עם יכולות אורטופדיות ולשם כך בנעליים מותאמים מדרסים לכל אחד ואחת שיש להם את הבעיה ויכולתו של מכון אריאל אורטופדיה מתקדמת היא להעניק לבעלי פלטפוס איכות חיים גבוהה ונוחה.

קשתות רוחביות, אחת בקו בסיסי עצמות המסרק והשנייה בקו ראשי עצמות המסרק
הקשתות הרוחביות מהוות את ההשלמה של הקשת האורכית לטובת יצירת בולמי זעזועים אופטימאליים לכף הרגל ובהקשר ישיר לכלל הגוף. מכיוון שעצמות המסרק מחברות בין הגלילים והעצמות ובין עקב כף הרגל, יש צורך לשמור על הגמישות ולשם כך אנו נדרשים תמיד להבין את המבנה והמנח כדי לדעת בדיוק היכן הבעיה, אם כזו באמת קיימת. הקשתות הרוחביות מעניקות את נקודות האחיזה החשובות של כף הרגל עם המשטחים שעליהם היא מונחת ונושאת את משקל הגוף וכדי להעניק לקשתות הללו את התוצאה האופטימאלית, ניתן לרכוש מדרסים בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס.

רצועה (Ligamenta )
רצועות אנו יכולים למצוא בחיבורים בין עצמות בגוף. תפקידן הוא לשמור על האלסטיות של תנועת הגוף, לצד שמירה על רדיוס הפעילות. יש חיבורים שבהם הרצועות אלסטיות יותר ומאפשרות סיבובים ותנועות משמעותיים ויש חיבורים שבהם הרצועה נועדה כדי למזער את היקף התנועה ולמנוע נזקים אורטופדיים. כדי לחזק את הרצועות ולשמור על שלמותן ברגליים, חשוב ללכת נכון ועם עזרה נכונה של צוות האורטוטיסטים של אריאל אורטופדיה מתקדמת אתם יכולים להיות בטוחים שתקבלו בדיוק את מה שהגוף שלכם צריך לאורך זמן. היכולת של אנשי המקצוע לייצר באופן עצמאי את המדרסים מעניקה לכם מרחב תמרון אופטימאלי בכל חלק של היום יום שלכם.

רקמת חיבור היא רקמה התומכת באיברים או ברקמות אחרות
מבנה השלד אינו יכול לעמוד בפני עצמו ומחייב את הגוף לחזק ולהוסיף שכבות של מייצבים ואחרים. אחת התוספות החשובות ביותר היא הרקמה ותפקידה הוא להיות הדבק המחבר בין רקמות אחרות  או בין איברים שונים. בכף הרגל אנו יכולים למצוא את רקמת חיבור כף הרגל ואחרות וכדי להתמודד עם בעיות שקשורות בהן, כמו דורבן ואחרות, קיים צורך אקוטי למצוא פתרונות שיקלו על הכאבים ועל התוצאה הפיזיולוגית שלהם. רכישת מדרסים בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס מאפשרת לדרוך על הרגל ללא חשש לכאבים הנוצרים כתוצאה מדלקות ובעיות אחרות ברקמות השונות כחלק משגרת החיים.

רצועת הדלתא (Ligamentum collaterale mediale articulationis talocruralis; deltoideum Ligamentum )
רצועת הדלתא פרושה על פני האזור התיכון של הקרסול ואחזת בצורת משולש שהקנתה לה את שמה בפטישון התיכון של עצם השוקה ומשם ממשיכה בצורה אחידה לכיוון עצב העק, הערקום וגם לעצם הסירה. מדובר ברצועה חזרה ביותר ותפקידה הוא להיות חלק בסיסי ביכולת של הקרסול לשמור על היציבות הגבוהה שלו בתנועה השוטפת של כף הרגל. כמובן שתפקיד הגוף הוא להיות בכושר תמידי, אולם אנו יודעים כי לא תמיד המצב הוא כזה ומאפשרים לבעלי בעיות כאלה ואחרות ליהנות מאיכות החיים הרגילה באמצעות פתרונות אורטופדיים מוצלחים ובלתי מתפשרים מבחינה מקצועית-שמחים תמיד להיות לעזר.

רצועת השוקית והערקום הקדמית (Ligamentum talofibulare anterius )
החיבור של הקרסול במגוון הרצועות הקיימות באזור, הוא מה שמגדיר את התפקוד המושלם של האיברים השונים ושל המפרקים המחברים ביניהם באמצעות הרצועות. לכן, כאשר אנו מדברים על תהליך של יצירת מגן קרסול, מייצב או תומך, אחת האפשרויות הטובות ביותר היא להיעזר בנעליים אורטופדיות המצליחות לאזן את האזורים החלשים ועל ידי תמיכה נכונה עם מדרסים בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס, יכולים האורטוטיסטים לכל אחד ואחת מכם את הבסיס המשמעותי ליציבה הנכונה. צוות המכון מזמין אתכם לפנות אלינו בכל דרך כדי לקבל את הייעוץ המקצועי ולהבין בדיוק מהו תהליך העבודה וכיצד הוא מותאם עבורכם במיוחד.

רצועת השוקית והעקב (Ligamentum calcaneofibulare )
רצועת השוקית והעקב ממוקמת בצידו החיצוני של החיבור בין הקרסול וכף הרגל והיא נחשבת לאחת הרצועות החלשות ביותר בתוך מבנה החיבורים שיש באזור המדובר. כמובן שתפקיד הרצועה הוא אינו להיות החזק ביותר, אולם מדובר על רצועה מאוד רגישה שבהחלט יכולה לסבול בעיתות של נקע ובעיות אחרות. כדי לתמוך בצורה הטובה ביותר ברצועה הזו ובאחרות, ההמלצה היא להכניס את הרגל אל תוך נעל אורטופדית שמדרסה יוצרת באופן מושלם עבור כף הרגל שלכם. באמצעות בחינה מקצועית של מנח כף הרגל אנו במכון אריאל אורטופדיה מתקדמת יכולים להביא לכם את הפיתרון המושלם תוך כדי הענקת יחס אישי ומקצועי.

רצועת השוקית והערקום האחורית (Ligamentum tolofibulare posterius )
אחת משלוש הרצועות שמחברות את עצם העקב, את הערקום והפטישון הצידי של השוקה. עוזרת לשמור על יציבות הקרסול מצידו. מאחר והקרסול הוא אחד האיברים החשובים בחיבור שבין כף הרגל והשוק (או שאר הרגל, לצורך העניין), הדרישה הבסיסית מכם כוללת את הצורך ללכת ביציבות טבעית. מי שאין הדבר מתאפשר להם, יכולים בעצם לתרום לחיזוק הרצועה המדוברת ואחרות באמצעות פתרונות אורטופדיים כמו מדרסים שמיוצרים אצלנו ואחרים. מכון אריאל קומפורט ממוקם ברעננה וניתן ליצור קשר עימנו גם באמצעות האתר וגם טלפונית כדי להבין יותר את הדרך שבה אנו יכולים לעזור לכם ולהחזיר את הנוחות בחזרה לחייכם.

כפיפה גבית (dorsiflaxion ) – השריר השוקתי הקדמי ופושט האצבעות הארוך (extensordigitorum longus )
השריר השוקתי הקדמי אמון על היציבות של כף הרגל והקרסול במצב מאוזן במצב אפס. כאשר מכווצים את השריר, כף הרגל פונה פנימה ובעצם יוצרת כפיפה גבית. חשוב לציין כי בעיה עם השריר השוקתי יכולה לפגוע בכף הרגל ואף לגרום לצניחתה ולכן יש צורך לוודא שאיכות תפקודו של השריר תבוא לידי ביטוי הן בדרכים הטבעיות של הגוף בפעילות היום יומית שלו והן באמצעים של מדרסים ונעליים אורטופדיות. צוות האורטוטיסטים של מכון אריאל אורטופדיה מתקדמת מאפשרים לקבל מדרסים בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס שנלקחת באמצעים מדויקים לטובת יצירת המדרס המושלם.

כפיפה כפית (plantarflexion ) – שריר הסובך (ה”תאומים”) ושריר הסוליה
בכל פעילות הדורשת בסופו של דבר את הרמת העקב מן הקרקע אנו משתמשים בשריר הסובך והתוצר הוא כפיפה כפית, כלומר פשיטה של הקרסול. החשיבות של שימוש נכון בשריר ושל פעילות שתשמר את האיכויות האלסטיות שלו, כולל איברים משלימים כמו גיד אכילס ואחרים מבקשת להיטיב עם שלד כף הרגל וכל המעטפת הרכה יותר כמו שריר הסוליה ועוד. אנו מציעים לכל אחד ואחת לפנות למכון לקבל ייעוץ ולהפקיד על שימוש נכון במבנה הגוף שלנו. אמנם מדובר על הטבע במלוא הדרו, אך לנו ולצוות האורטוטיסטים שלנו יש את מלוא היכולת המקצועית להשביח את איכות המוטוריקה.

שבר תלישה של הפטישון התיכון בשילוב פריקה של הקרסול (Pott’s fracture )
בתחום האורטופדיה קיימים מספר נזקים שיכולים להיגרם לקרסול ואחד הנפוצים ביותר הוא שבר תלישה של הפטישון התיכון, כאשר הדבר מלווה גם לפריקה של הקרסול. מכיוון שמדובר באחד האיברים הרגישים והחלשים ביותר באזור, לעומת רצועת הדלתא, אנו חייבים לשמור על היכולת של הגוף בכלל ושל הקרסול בפרט להתמודד עם משאות ופעילות פיזית נכונה ומותאמת. כדי להגן על הקרסול, כדי לייצב את האיבר וכמובן לתמוך בו, ניתן להשתמש בשירותי האורטופדיה שלנו וזאת על מנת שיכולת נשיאת המשאות של כל אחד ואחת מכם, הגוף ואחרים, יקבלו מענה של בסיס אורטופדי יציב ואיתן.

השוקה (Tibia: TA ) היא אחת מעצמות השוק
השוקה היא העצם השנייה באורך שלה בגוף האדם, מיד לאחר עצם הירך. היא המחברת בין הברך ובין הקרסול. כחלק ממערך העצמות הכולל של גוף האדם בכלל ושל הגפיים התחתונות, יש לה חשיבות גדולה מאוד ביכולת של הגוף להתמודד עם תנאי שטח שונים תוך כדי עמידה או תנועה כל שהיא. כאשר מדברים על חשיבות המדרסים, הכוונה היא גם ליכולת של הקרסול להתחבר נכון ובאופן טבעי אל העצם הבאה בתוך לכיוון מרכז המסה של הגוף וכל חלק בשרשרת מהווה מבחינתנו את החשיבות בייצוב הגוף ושמירה על האיזון הנכון. על כן יש למדרס את התפקיד המשמעותי.

שני עליים (עלי צידי ועלי תיכון) וגבששת השוקה ( tibiae Tuberositas )
החלקים העליונים של עצם השוקה מבקשים להתחבר לברך ומשם גם לירך. החיבור נעשה באמצעות רצועות הפיקה בחלק הקדמי והרצועות הצולבות של המיניסקוסים והברך בחלק האחורי. כל חוליה בשרשרת האורטופדית תלויה בחוליות האחרות והתפיסה המקצועית שללנו כמכון מנוסה מבקשת להיטיב עם הלקוחות והמטופלים באמצעות אמצעי תנוחה נכונה של כף הרגל. היכולת של גוף האדם לשמור על עמידה נכונה או לחילופין לנוע ממקום אחד לאחר בצורה שלא תיפגע בשלד או ברקמות העדינות כמו חלקי החיבור באזור הברכיים מבוססת על הדרך שבה הוא נשען על הקרקע וזאת באמצעות מנח הרגל כף הרגל.

הבליטה הבין עליים (Eminentia intercondylaris )
החיבור של עצם השוקה לברך מבוסס על היכולת לשלב בין חומרים קשיחים יותר כמו העצמות ובין חומרים קשיחים פחות כמו הסחוס והמיניסקוס של הברך. הבליטה הבין עליים היא חלק מנקודות האחיזה שבהם הרצועות נאחזות ושמירה על מבנה הרגל לאור האתגרים שהגפיים התחתונות עומדות בהם במהלך חיינו מאפשרת ליהנות מאורח חיים תקין ונוח. החיפוש אחר פתרונות איכותיים לשמירה נכונה והימנעות משחיקה ופגיעה כלשהי מאפשרים לנו במכון להביא לכל אחד ואחת את הפיתרון המושלם בדמות מדרסים המותאמים באופן אישי. כל מדרס מיוצר אצלנו בהתאמה אישית ועל פי מידת גבס, כך שבדיקה מקדימה יכולה ליצור בדיוק את הנדרש.

העלי הצידי (Condylus lateralis tibiae )
מבנה השוקה כולל את שלל המרכיבים שמאפשרים לעצם כה ארוכה להיענות לצרכים של הגוף ושל האדם השולט בו. החיבורים השונים באים לידי ביטוי ביכולת של כל אחד מהם לנצל את מלוא הפוטנציאל הקיים בגפה ולכן העלי הצידי שונה מן העלי התיכון בחיבור הייחודי לו עם הרצועות שקשורות לברך. השחיקה הטבעית יכולה תמיד להתממש ועלינו למנוע זאת ובמקרה הצורך לטפל בבעיה באמצעים של יציבה נכונה והקלה על העומס. לכן, מכון אריאל קומפורט מציע לכם את כל השירותים הנדרשים מבחינתכם וכמובן שפנייה אלינו תמיד תיענה בחיוך וברצון לעזור. צוות האורטוטיסטים נמצא תמיד לשירותכם וילווה אתכם לאורך הדרך.

הגבול או הרכס הקדמי (Margo anterior tibiae )
מבין 3 הגבולות של עצם השוקה, הרכס הקדמי הוא זה הבולט ביותר. ניתן למשש אותו לאורך העצם. זהו אחד החלקים הבולטים של הרגל והוא קרוב ביותר אל פני העור. הגישה האורטופדית שאנו מאמינים בה היא החיפוש אחר החוליות החלשות כדי לקדם את תפקודן לאורך שנים ומניעת שחיקתן. הגבול או הרכס הקדמי הוא אחד מבין גבולותיה של העצם לנו יש את מלוא הכלים להסביר ולהבהיר את נטיית הגוף להתמודד עם זעזועים בכלל חלקיו של השלד בגוף וברגל בפרט. חשיבותו של גבול זה בא ביכולת להחזיק נכון את השרירים ואת הרצועות של העצם המרכזית הזו.

הגבול התיכון (medialis tibiae Margo )
הגבול התיכון של העצם משמר את מיקומה של אחת הרצועות החשובות והיא הרצועה העקיפה התיכונה של מפרק הברך, כאשר היא עוטה את עצמה מעל לשריר בית הברך. גבולות עצם השוקה מחייבים מאיתנו את היכולת המקצועית להביא לידי ביטוי מציאת פיתרון טוב במידה נגלית לה בעיה מסוימת. כל מהלך זה או אחר של האדם מתחיל בכף הרגל ובדרך שבה הוא נוגע בקרקע ומשם מתחילה לה תגובת שרשרת הנעה לאורך העצמות, השרירים והרצועות, כולל מפרק הברך החשוב מאין כמותו. צוות המכון מקצועי מאוד ובעל ניסיון רב בתהליך ייצור מדרסים אורטופדיים שמאפשרים את תנועת הגוף בנקודת הממשק לקרקע.

הפן התיכון (medialis tibiae Facies )
את הפן התיכון אנו יכולים להרגיש על ידי מישוש של העור ומכאן מגיע שמו של האיבר כתת עורי. השריר החצי גידי השריר ועדין והחייטים הם המחוברים אל הפן הקדמי בחלק העליון של האיבר, כאשר החיבור בין כל השרירים מאפשר לנו לראות צורה המדמה רגל של אווז ומכאן גם השם הייחודי של המארג המעניין הזה. יכולתו של עולם האורטופדיה להעניק לכל חלק בגוף את החיזוקים הנדרשים ולו באמצעים פאסיביים כמו מדרסים הלכה וצברה תאוצה מאוד גדולה לאורך השנים וגם איזור תת עורי כמו זה יכול לקבל את התמיכה המושלמת על ידי יציבה המתאימה לתנאי השטח הקיימים.

הפן הצידי (lateralis tibiae Facies )
לפן הצידי יש את התפקיד החשוב של עזרה בתיחום עצם השוקה על ידי אחיזה טובה באמצעות השרירים. השריר השוקתי הקדמי פרוש על פני חלקו העליון של האיבר ואילו בחלקו התחתון ניתן למצוא את השרירים הפרושים על כף הרגל וכל הבהונות. כל איבר מתאים בדיוק מושלם לאיבר שמעליו ומתחתיו בגפיים התחתונות ועבודה יסודית על בניית בסיס עמיד לדריכה של כף הרגל תאפשר לקבל את מלוא התמיכה הפיזית וכמובן הנפשית לצורך תפקוד נורמאלי. לקיחת מידה על ידי חבישת גבס היא חלק מתהליך מקצועי שאצלנו במכון אריאל קומפורט מציעים לכל הלקוחות, לטובת שיפור היכולת לשלוט בשרירים ולחזקם בהתאם.

השריר השוקתי הקדמי
זהו השריר שבאופן כמעט מלא מניע את הקרסול. פגיעה מכל סוג שהוא בשריר המדובר תפגע ביכולת של הקרסול לשלוט בתנועת כף הרגל והדבר יכול לגרום לצניחה של כף הרגל. השריר נמצא בחלקה הקדמי של השוק, אולם אין מדובר על שריר תת עורי, אלא דווקא על שריר עמוק יותר. החיבור בין השריר ובין הקרסול על כל הנוגע לחיבור אל שאר החוליות בשרשרת האורטופדית מונע מן היכולת של הגוף להניע את האיברים באופן מדויק. כאשר אנו רואים שיש פגיעה מסוימת באחד החלקים, כמו השריר המדובר ואחרים, חשוב לבחון את נושא התפקוד האורטופדי ואנשי המקצוע שלנו ייתנו את המענה המקצועי.

כאבים בכף הרגל האחורית
כף הרגל האחורית היא בעצם נקודת המפגש הראשונה של כל הגוף עם הקרקע וכאשר יש פגיעה באזור ההוא, אין לנו את היכולת לשמור על היציבה. מכון אריאל אורטופדיה מתקדמת מציע לקהל הלקוחות את הפיתרון שיכול לשנות לגמרי את ההתמודדות עם כאבים מן הסוג הזה. במכון קיים צוות מאוד מנוסה ומיומן של אורטוטיסטים אשר מהווים את גורם התפעול החשוב ביותר שלנו. פגיעה או כאבים מסוג אחר בכף הרגל האחורית דורשים מדרסים המותאמים במדויק לכל אחד ואחת וזאת באמצעות לקיחת מידה על ידי חבישת גבס. כך אנו יכולים להציע לכם כלי טיפולי נוסף לאחת הבעיות הנפוצות בעולם האורטופדיה.

סינדרום כריות השומן של העקב
הסינדרום המדובר לא אחת מזוהה כסינדרום של בעיה אחרת המופיעה בכף הרגל והיא דורבן. כאן מדובר על כאבים במרכז עקב כף הרגל וזאת לאור נחיתות שלנו מגובה רב, פעילות של ריצה על משטחים קשיחים וכמובן שהנעלה חשופה מדי לא מיטיבה עם כף הרגל ועל אחת כמה וכמה עם שאר האיברים הקשורים לכך. כדי למצוא פיתרון טוב, אנו ממליצים להגיע ולהשיג נעליים אורטופדיות שמבוססות על מדרסים שמיוצרים באופן אישי בהתאם לנתוני כף הרגל שלכם. יש למכון את כל הכלים להיטיב עם תחושת הכאב וכמובן ששירותינו זמינים גם באמצעות שיחת טלפון או לחילופין באמצעות אתר האינטרנט שלנו.

פריאוסטיטיס – רגישות עצם העקב
לעיתים, בעקבות חבלה, שכבת רקמת החיבור לעצם העקב הופכת להיות רגישה בעקבות דלקת הנגרמת מהצטברות של דם או כל בעיה אחרת. המונח מתייחס לדלקת אך הבעיה יכולה להיות ארוכת טווח וכמובן שבהמשך לטיפול של אורטופד יש להכיר כלים נוספים להקלה על המצב. מדרסים מיוחדים שניתן להכין באמצעות תחבושות גבס מאפשרים לנו לתת לכם את הבסיס הטוב ביותר למניעת כאבים מיותרים עד למעבר הדלקת. הרגישות אינה נעלמת מהיום למחר ולנו יש את כל הניסיון בבחינת הנושא והצעת הפיתרונות הטובים ביותר להתנהלות שגרת חיים יחד עם הבעיה הזו. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מענה בהתאם לצורך האישי שלכם.

פלנטר פצאיטיס
החיבור של חותלת כפית יוצא כרצועה מהחלק הקדמי של העקב ומגיע בסופו של דבר לגידים המכופפים של פרקי האצבעות לפעמים יכול להידלק ואז מתיחת האזור יוצרת את הכאבים שאנו מכירים בתור דורבן. הכאבים הללו יכולים להיעלם בחלק מן המקרים, אולם ישנו חלק אחר של מקרים שיישארו כרוניים ולשם כך צריך למצוא דרך להתמודד עם הבעיה. אצלנו ניתן למצוא מדרסים איכותיים המיוצרים באופן אישי לכל לקוח ומאפשרים הליכה נעימה ללא חוסר הנוחות שמורגש עם דריכה על הדורבן. על ידי יציבה נכונה עם הבעיה הזו ניתן להמשיך ולשמור על הקרסול, להגן, לייצב וכמובן לתמוך בצורה עקבית ורציפה בכל זמן הפעילות.

אכילס טנדינופטי – אכילס טנדיניטיס
מדובר בדלקות שכיחות ולעיתים כרוניות בגיד אכילס, כאשר הנחת המוצא היא שמדובר באיבר שפועל הרבה יותר ממה שאספקת הדם אליו מאפשרת וכך למעשה נוצר חיכוך אינטנסיבי שיכול ליצור את הדלקת, שעתידה לא אחת גם להתפתח לכרונית. כדי למנוע את הדלקת המדוברת וכדי ולהתמודד נכון עם האזור, בין אם מדובר על הגיד בפני עצמו ובין אם מדובר על מארג האיברים שבונים את הקרסול, כאשר אכילס הוא ביניהם – יש להכיר את האורטופדיה הטיפולית והשיקומית, לצד הפתרונות היעילים של תנוחת רגל נכונה לאורך שעות הפעילות ביום ובלילה. ניסיונם הרב של האורטוטיסטים אצלנו במכון מבוסס על נתוני הצלחה גבוהים ואיכותיים.

רטרו קלקנאל בורסיטיס
מאחורי גיד אכילס קיימת שקית נוזלים ושם נוצר לעיתים מצב של דלקת המאופיינת לעיתים באדמומיות או בנפיחות מקומית. פעילות לא נכונה של האדם והצבת כף הרגל על משטחים שוחקים או לאורך זמן רב מדי עבור הגוף להתמודד עימו יכולה ליצור את היווצרות הדלקות הללו ולכן ניתן לשמור על פעילות גופנית ברמה ראויה, בין אם מדובר על הליכה רגילה ושגרתית או ריצה, רכיבה על אופניים ואחרים. המעבר מפעילות אחת לאחרת יכול להיות לא מורגש אם כף הרגל תיתמך על ידי נעל אורטופדית שמותאמת באופן מושלם לכל אחד ואחת. כך אנו במכון אריאל קומפורט מאמינים שתוכלו להמשיך בשגרת יומכם.

פריאוסטיטיס – רגישות עצם העקב
כאבים בעצם העקב יכולים להיגרם מסיבות שונות ומגוונות, כמו עומסים גבוהים, שחיקה של כריות השומן ועוד. הכאבים אינם נקודתיים אלא קיימים באזור המעטפת של עצם הקלקנאוס. מדובר על האזור שבו כף הרגל נוגעת בקרקע ולמעשה יוצרת את מהות הכאב. החשיבות הגדולה שאנו מציבים לבעיות מן הסוג הזה מחייבות אותנו להיות שם בדיוק במקום שבו תצטרכו את הנעל המושלמת, את המדרס האיכותי ביותר שמתאים לכם בהקלה על הכאב ובתמיכה הטובה ביותר לקרסול.

קרסול
• מגן קרסול אלסטי
• אלסטי עם סיליקון
• מקבע קרסול
• מייצב קרסול
• ערכת הוטמדיק לקרסול
• מגף הליכה לאחר ניתוח (תחליף גבס)
• תמיכה לקרסול -מייצב קרסול אלסטי
• מייצב קרסול אלסטי עם כריות אויר מתנפחות
• עם כריות אויר מתנפחות
• עם כריות אויר ורצועת ATF
• עם בסיס מתנפח לטיפול ב-PTTD
• עם תמיכות בזוית 60 מעלות
• התקן מתנפח לטיפול ב- PLANTAR FASCITIS ACHILES TENDONITIS
• תומך פעיל לקרסול עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי
• תומך פעיל נגד אכילס עם סיליקון / ארוך
• תומך קרסול עם רצועות הצלבה

מגף לאחר ניתוח
מגן קרסול עם סיליקון
מגן קרסול Air-cast
מגן קרסול עם כריות אוויר
מגן קרסול עם צירים
תומך קרסול
airloc®..airloc®..תומך קרסול ..תומך קרסול
תומך קרסול אקטיבי עם סיליקון achillotrain
תומך קרסול Malleo Train , תמיכות לקרסול ולכף הרגל
מייצב קרסול אלסטי..מייצב קרסול | תומך פעיל נגד אכילס
כף רגל וקרסול | מייצב קרסול Air sport.למניעה של נקעים
תומך פעיל לגיד אכילס עם סיליקון
מייצב קרסול . לתמיכה ומגע רך באזור הקרסול .airheel™..airheel
air cast
תומך קרסול אקטיבי עם סיליקון achillotrain
תומך קרסול פעיל AirLift PTTD Brace
תמיכות לקרסול ולכף הרגל
מייצב קרסול ASO
מייצב קרסול עם כרית ניפוח
AIR CAST או AIR SPORT
Swede-O
תמיכות לקרסול ולכף הרגל
LEVAMED גרב תמיכה לקרסול
ACHIMED גרב תמיכה והגנה לאניסרציה של גיד אכילס
Malleotrain.
מגן לגיד אחילס עם סיליקון
מגן קרסול קשיח
מגן קרסול לכדורגל
עקב פתוח – ANKLE SUPPORT

תומך קרסול פעיל AirLift PTTD Brace
מוצרים לכף רגל עקבי סיליקון מדרסי סיליקון Viscoped Insoles By Bauerfeind
מיצב קרסול מגן קרסול ולהתאמה אנטומית מקסימלית לקרסול ניתן לניפוח לשם שליטה מלאה על מידת הלחץ והקיבוע לתמיכה ומגע רך באזור הקרסול air cast
עקבי סיליקון מדרסי סיליקון עקבי סיליקון לדורבן או דלקת בגיד אכילס מדרסים מיוחדים המורידים את הלחץ מהנקודה הרלוונטית ויסקופד
מייצב קרסול לתמיכה ומגע רך באזור הקרסול airheel™airheel
מקבע קרסול עם תמיכות בזוית 60 מעלות A60™ Ankle Support
גרבי טיסה גרביים אלסטיות המלצה היכן לקנות גרביים אלסטיות, ולקבל החזר מקופ”ח
תומך קרסול תמיכות לקרסול ולכף הרגל מקבע קרסול מייצב קרסול Bauerfeind CaligaLoc Ankle Brace
מגן קרסול קשיח מגן קרסול לכדורגל מייצב קרסול עם כרית ניפוח כף רגל וקרסול | מייצב קרסול למניעה של נקעים
סד לילה Night Splint PLANTAR FASCIITIS סד לילה מטפל בבעיות של- PLANTAR FASCIITIS
מגף הליכה לאחר ניתוח (תחליף גבס) מגף הליכה במקום או לאחר גבס מספק קיבוע לקרסול יחד עם נוכות מרבית מוכר ע”י קופות החולים
מכשיר דיקטוס מכשיר ל Drop Foot דיקטוס- לשימוש עם מדרסים דיקטוס – רצועה בחיבור לנעל Drop Foot
תמיכות לקרסול ולכף הרגל מייצב קרסול אלסטימייצב קרסול | תומך פעיל נגד אכילס מגן קרסול עם סיליקון מייצב קרסול אלסטי מגן קרסול אלסטי מייצב קרסול Swede-O ASO
מכשיר ל- Drop Foot מינימלי ביותר “זה לא מכשיר זו רק רצועה“ ממזער את משך ההסתגלות חומרים טבעיים, אין שימוש בפלסטיק מתאים לילדים ומבוגרים בכל גודל דיקטוס Dictus band
מכשיר פיני עזרה לדורסיפלקשן קל לשימוש ותיפעול ביד אחת ניכנס בקלות לכל נעל המכשיר הפיני המקורי המוצר מוכר על ידי משרד הביטחון אגף השיקום
סד פלסטי AFO קל משקל Dorsiflexion assist יעל בטיפול ב- Drop foot אידאלי לשימוש אצל חולי CVA קוי מתאר מתאימים לרגל מונעים לחצים
עקבי סיליקון מדרסי סיליקון VisoHeel ViscoSpot Plantar fasciitis, calcaneal pain
מקבע קרסול מייצב קרסול תומך קרסול Bauerfeind MalleoLoc Ankle Support
מקבע קרסול עם תמיכות בזוית 60 מעלות A60™ Ankle Support
מייצב קרסול אלסטי עם כריות אויר מתנפחות מייצב קרסול עם כריות אויר ורצועת ATF עם בסיס מתנפח לטיפול ב-PTTD מגן קרסול Air-cast מגן קרסול עם כריות אוויר
כף רגל וקרסול | מייצב קרסול Air sportלמניעה של נקעים מגן קרסול מסוג AIR CAST או AIR SPORT מייצב קרסול Air sport
עקבי סיליקון מדרסי סיליקון Plantar fasciitis, calcaneal pain
מייצב קרסול Air sport מתאים לטיפול ומניעה של נקעים בקרסול ולאי יציבות כרונית Swede-O ASO מייצב קרסול
תומך קרסול אקטיבי עם סיליקון מייצב קרסול אלסטימייצב קרסול | תומך פעיל נגד אכילס תומך פעיל לגיד אכילס עם סיליקון מגן לגיד אכילס עם סיליקון achillotrain
מגף הליכה במקום או לאחר גבס מספק קיבוע לקרסול יחד עם נוחות מרבית מוכר ע”י קופות החולים מגף הליכה לאחר ניתוח (תחליף גבס)
מייצב קרסול עם כרית ניפוח AIR SPORT
עקבי סיליקון עקבי סיליקון לדורבן או דלקת בגיד אכילס עקביות סיליקון לכאבי דורבן מוצרים לכף רגל עקבי סיליקון מדרסי סיליקון
מייצב קרסול מתאים לצד שמאל וימין מייצב קרסול ASO מייצב קרסול למניעת נקעים ולטיפול בנקעים בקרסול מייצב /מקבע קרסול עם שרוכים וחיזוק מובנהמייצב קרסול
תומך פעיל לקרסול עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי מגן קרסול מקבע קרסול מייצב קרסול
מוצרים לכף רגל עקבי סיליקון מדרסי סיליקון VisoHeel ViscoSpot Plantar fasciitis calcaneal pain
אכילוטריין הוא תומך קרסול אקטיבי עם סיליקון לכל הבעיות הקשורות לגיד האכילס Achillotrain achillotrain לשימוש עם מדרסים אכילוטריין תומך קרסול עם סיליקון
גרב תמיכה והגנה לאניסרציה של גיד אכילס מייצב קרסול AchilloTrain Pro Bauerfeind AchilloTrain Pro Achilles Tendon Support
תומך פעיל לקרסול עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי לשימוש עם מדרסים תומך קרסול מסוג MALLEOTRAIN תומך קרסול פעיל עם שתי כריות סיליקון MalleoTrain
מגן קרסול אלסטי, אלסטי עם סיליקון, מקבע קרסול, מייצב קרסול
תומך קרסולAir-cast , מגן קרסול עם כריות אוויר,מגן קרסול עם צירים ,מגן קרסול
גרב תמיכה והגנה לאניסרציה של גיד אכילס ACHMED גרב תמיכה לקרסול LEVAMED
תמיכות לקרסול ולכף הרגל מייצב קרסול אלסטי
גרב תמיכה לקרסול LEVAMED
גרב תמיכה והגנה לאניסרציה של גיד אכילס
תומך קרסול קירור
מגף הליכה במקום או לאחר גבס קיבוע לקרסול, נוחות מרבית מוכר ע”י קופות החולים מגף הליכה לאחר ניתוח (תחליף גבס)
מייצב קרסול עם כרית ניפוח
מייצב קרסול לתמיכה ומגע רך באזור הקרסול
תומך קרסול תמיכות לקרסול ולכף הרגל מקבע קרסול מייצב קרסול

שאלות נפוצות בנושא מגן קרסול, מייצב קרסול, תומך קרסול

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

מתיחה יתר או קריעה של השרירים, מפרקים או גידים, נקע ועוד דורש שיגן על הקרסול שלנו בעת פעילויות שונות במהלך היום. באמצעות מגן קרסול ניתן המותאם לכף הרגל ניתן לטפל בבעיית הקרסול והכאבים לאורך כף הרגל. מייצב קרסול עוזר לייצב את הנקע באמצעות מנח נכון של כף הרגל בתוך הנעל. ולכן לרוב אורטופדיים ממליצים עליו בתור פתרון מעולה לבעיות אורטופדיות שונות בכף הרגל. באמצעות מייצב קרסול ניתן לבצע פעולות שונות כמו הליכה או ריצה ללא כל חשש מפציעות בעת הפעולה. שימוש במגן קרסול כמו תומך קרסול עם סילקון בשילוב תרגילי חיזוק שונים יכולים לסייע רבות לקרסול שלכם.

ובכן ניתן לרכוש מגנים לקרסול בכל מקום כיום. תוכלו למצוא בחנויות הנעלה, הלבשה, ספורט ובכל מקום חשוף באינטרנט. בגלל שמדובר באיזור רגיש מאוד, חשוף יותר לפציעות ושברים מומלץ לרכוש מגן קרסול במכון אורטופדי אשר מתמחה בייצור מגנים אלה, תוך כדי שמירה על ייצוב הקרסול ותמיכתו של הקרסול בעת ביצוע פעילות ספורטיבית או אפילו ביצוע פעילות רגילה יום יומית. מומלץ להתייעץ לפני עם מומחים לאורטופדיה או שתוכלו להתייעץ עם המומחים של חברת ״אריאל אורטופדיה״ אשר בעלת ניסיון של רב של שנים. חברת אריאל אורטופדיה מייצרת אביזרים אורטופדיים באיכות חומרים הגבוהה ביותר בשוק הישראלי וכן, עומדת בתקנים המחמירים של משרד הבריאות. חשוב מאוד שתדאגו לבריאותכם ותרכשו מגן לקרסול כבר מבעוד מועד במקום להיזכר באביזר זה לאחר מקרה מצער בו קרסולכם נפגע.

אם אתם סובלים מבעיה אורטופדית בכף הרגל, כדאי שיהיה לכם מגן קרסול שיעזור לכם לתמוך בכף הרגל ובפרט בקרסול. בעיות אורטופדיות כגון: נקע בקרסול, דלקת בקרסול, שימוש בתדירות גבוהה בכף הרגל או הקרסול, דורשים התייחסות משמעותית לקרסול. לכן עם תומך קרסול תוכלו לתת תמיכה מלאה לכף הרגל ולקרסול ולמנוע פציעות קשות יותר בכף הרגל.

אם נקעתם את הקרסול, אתם סובלים מדלקת או שיש לכם שברים, מייצב קרסול עשוי לעזור לכם במהלך היום. באמצעות מייצב קרסול בהתאמה אישית למבנה כף רגלכם תוכלו לבצע פעולות שונות ללא כאבים. תומך קרסול עוזר לקבע את העצם עקב כף הרגל, ומונע מצב של גלגול חיצוני של העקב מה שגורם לנקע. ניתן לרכוש מגן קרסול באריאל מדרסים בהתאמה אישית ובהתאם למצב שממנו שאתם סובלים. מגן לקרסול מעניק לעקב כף הרגל את כל התמיכה שהוא זקוק ולה ומוריד ממנה את העומס הרב שגורם לכאבים. כך שניתן לבצע פעולות שונות בין אם זה הליכה, עמידה או ריצה ללא כאבים. בנוסף לכך, ניתן למנוע זעזועים ובלימה פתאומיים ותנועות חדות.

מדרסים בטכנולוגיה
המתקדמת בעולם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

סוגי מדרסים

מדרסים מכבי זהב

תפילה לרפואה שלמה

תפילה לרפואה שלמה האמונה משתנה אצל אנשים שונים, וכל אחד רואה את החשיבות של התפילה בעיניים אחרות. אך אם כבר מבקשים תפילה, לפחות שהיא תהיה

קרא עוד »
חנות מדרסים

חנות מדרסים

חנות מדרסים היום ניתן לראות יותר ויותר אנשים, אשר מבינים את החשיבות של חנות מדרסים איכותית ומקצועית. אם בעבר לא מעט אנשים בחרו להסתפק בנעליים

קרא עוד »

מאמרים אחרונים

אנטומיה של הגוף

אנטומיה של הגוף

אנטומיה של הגוף גוף האדם כל כך מורכב שלוקח שנים לאדם להבין אותו במלואו. הגוף מורכב ממספר איברים ומערכות. לגוף האדם יש הרבה חלקים שונים,

קרא עוד »
המלצות

המלצות

לקוחות ואורטופדים ממליצים על אריאל קומפורט ® לעיונכם, מגוון המלצות וחוות דעת על המדרסים שלנו. לקוחות מכל רחבי הארץ, אורטופדים וקבוצות ממליצים ניסיתי להחליף נעליים,

קרא עוד »
תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית – CTS תסמונת התעלה הקרפלית היא מצב הנגרם משימוש חוזר בשורש כף היד והיד. הכאב מתחיל בדרך כלל בכף היד ויכול להתפשט

קרא עוד »
מדרסים לחיילים
נגן וידאו
moneyback

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!