הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

מוצרים לברכיים

מגן ברכיים | מייצב ברך | תומך ברך | מקבע ברך

לנוחיות לקוחותינו, ניתן לרכוש את כל האביזרים אורטופדיים שנמצאים אצלנו על המדפים בהזמנה מיוחדת

sale
תומך ברך

350₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

200₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

200₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

800₪1550₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

600₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

800₪1550₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

400₪900₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

700₪1200₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

120₪290₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

800₪1800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪450₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

800₪1100₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

700₪1000₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

700₪1000₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

350₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

10000₪12500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

400₪600₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3000₪3700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

50₪70₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

600₪850₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

700₪900₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

120₪160₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

120₪160₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

200₪280₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3500₪4500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

650₪850₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

200₪250₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3200₪3900₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

250₪350₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

400₪500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

250₪300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

400₪550₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

900₪1300₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪700₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

200₪350₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3200₪4000₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

300₪400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

120₪170₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3200₪3900₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

500₪800₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

2900₪3500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

900₪1400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

150₪250₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3200₪3900₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3000₪3500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

2800₪3400₪

מחיר מבצע בהצגת קופון

sale
תומך ברך

3000₪3500₪

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון
תומך ברך

מחיר מבצע בהצגת קופון

ציוד אורטופדי מגיני ברכיים

מגיני ברכיים חיוניים בשמירה על תפקודן התקין של הברכיים ומשמשים בצורה טובה בעת עשיית ספורט כמו רכיבה על אופניים, אירובי, הרמת משקולות, ריצה ואף הליכה. ישנם סוגים רבים המתאימים למטרות ספציפיות שונות באופן מדויק. הסוגים השונים של מגיני ברכיים מאפשרים מתן מענה טוב במיוחד למה שכל אדם זקוק לו. כך למשל, שרוול אלסטי לברך ישמש באופן שונה ממגן ברך לקיבוע. חברת אריאל קומפורט מציעה ציוד אורטופדי מגיני ברכיים במגוון סוגים ובאיכות מצוינת. מגיני הברך של אריאל – אורטופדיה מתקדמת, לרוב מגיעים עם כרית סיליקון או תומך ברך פעיל עם סיליקון המאפשר פעילות מורחבת של מפרק הברך.

מגן ברך אורטופדי

מדובר במגן ברך אשר מספק תמיכה קלה (או חזקה, תלוי בסוג מגן הברך), וגם תורם לייצובה של הברך. כך, מגן הברך שומר עליה מפני נפילות או פציעות היכולות להיגרם מתנועות לא נכונות בעת עשיית ספורט ובכלל, ובעת פציעות כמו נפילות ופגיעות ישירות מספורט תחרותי כמו כדורגל או כדורסל, כמו גם במהלך התעמלות אירובי או רכיבה על אופניים.לכל מטרה ישנה המענה מתאים לה בצורת מגן ברך אורטופדי. בין המגינים ניתן למצוא מגיני ברך עם טבעת סיליקון, או עם סיליקון ללא צירים, מגן עם ציר Genutrain s , שהינו תומך פעיל עם צרי פלסטיק גמישים.

מגן ברכיים כדורסל

למשחק כדורסל ישנם מגיני ברך המותאמים לספורט אינטנסיבי מסוג זה. מגיני הברכיים שחברת אריאל קומפורט מציעה עבור מטרה זו, הם מגיני ברכיים מקצועיים משולבים צירים, עם רצועת תמיכה לברך. בין הפציעות השכיחות ביותר שקורות במהלך משחקי כדורסל הן קרע/ מתיחות צולבות ברך, פגיעות מניסקוס, ופציעות בפיקה. פגיעות רצועות פנימיות בברך, לרוב בצולבת קדמית, נגרמת בדרך כלל מרוטצית יתר או יישור יתר. בנוסף, בסוגי ספורט הכוללים קפיצות רבות כדוגמת כדורסל, מתיחה או קרע ברצועות הצידיות נפוצות גם הן. פעמים רבות הרצועה הפנימית נקרעת. במידה ומדובר בקרע מלא – נדרשים מספר חודשי החלמה. הרבה פעמים לבישת מגן ברך כדורסל יכול להיות מניעה לפציעות נפוצות אלו.

מגן ברכיים לאופניים

רכיבה על אופניים נחשבת לספורט פופלארי ומהנה תוך שיפור הכושר הגופני. יחד עם זאת, מדובר בספורט אינטנסיבי, המשלב פעילות אירובית עם פעילות אנאירובית אשר מפעילה מספר רב של שרירים בגוף בעת ובעונה אחת. כמו בכל ספורט תובעני, גם רכיבה על אופניים מצריכה מיגון יעיל מראש, למניעת פציעות שונות ואף שחיקות במפרק הברך. אריאל קומפורט מציעה מגן ברכיים לאופניים בהתאם לרכיבה שכל אחד בוחר לעצמו. בין אם זו רכיבה להנאה בלבד –התניידות ממקום למקום בצורה קלילה ולא במהירויות גבוהות במטרה לשפר אתהסיבולת לב ריאה והכושר הגופני, ובין אם הפוך. ישנם מגיני ברכיים מייצבים, ברכיות סיליקון, מגן ברך עם כרית סיליקון ועוד מגוון רחב של מגיני ברכיים לאופניים.

מדרסים אורטופדיים

מדרסים כללית

כללית מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 0.00 ₪

החיסכון שלך: 100%

מדרסים מכבי

מכבי מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 125 ₪

החיסכון שלך: 83%

מדרסים מאוחדת

מאוחדת מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 200 ₪

החיסכון שלך: 71%

מדרסים לאומית

לאומית מדרסים

מחיר שוק: 680 ₪

מחיר מבצע: 160 ₪

החיסכון שלך: 76%

מבצע מטורף במחיר שאסור לפספס!!! מדרסים אורטופדיים בהשתתפות קופות חולים

מגן ברכיים לריצה

ריצה היא אולי הספורט הנפוץ ביותר בעולם ולא בכדי. מדובר בענף ספורט שאינו מצריך כמעט דבר מלבד זוג נעלי ריצה טובות. לא צריך ציוד מיוחד, השקעה נוספת של כסף והוא מתאים לכל הגילאים, וכל המשקלים. יחד עם זאת, כמו במרבית סוגי הספורט השונים, גם בריצה, מרבית האנשים סובלים מבעיות ברכיים ולכך יש פתרונות רבים בצורת מגן ברכיים לריצה. ישנם מגיני ברכיים פשוטים יותר, כמו למשל ברכיה אלסטית שהיא נחשבת לקטגוריה הפשוטה ביותר של מגיני ברכיים ולכן לרוב היא מתאימה לשימוש מניעתי או לחילופין בשלבים מתקדמים יותר של הפיזותרפיה לברכיים. ישנם מגיני ברכיים אשר מספקים תמיכה לפיקת הברך כמו ברכיות סיליקון וכן הלאה.

מקבע ברך

מקבע ברך כשמו כן הוא – נועד לקבע את הברך במקרים של פציעות יותר קשות. ישנם קיבועים לברך המתאימים לאחר ניתוח, על ידי רצועות חיצוניות וקבועות המחזיקות את הברך במקום ומגבילות את מרחב התנועה שלה. ישנן פציעות אופייניות בברכיים אשר כתוצאה מהן מתעורר צורך בקיבוע הברך המחליף את הקיבוע הטבעי שנפגע. פציעה אופיינית קשורה ברצועות הצולבות. הרצועה הצולבת הקדמית מחברת את מפרק הברך לעצם הירך ועצם השוק. יחד עם הרצועה הצולבת האחורית הן מחזיקות את מפרק הברך במקומו. כאשר מופעל כוח רב על הברך, הרבה מעבר ליכולתן של הרצועות לשאת יכולה להיגרם פציעה שתפגע באותה יציבות של מפרק הברך וקיבועו יהיה צעד פיזיותרפי הכרחי.

קרע במיניסקוס בברך

קרע במיניסקוס קורה לרוב בעקבות טראומה או בלאי מסויםשמצטבר. המיניסקוס רגיש במיוחד לחבלות סיבוביות של הברך. קרע במיניסקוס יכול להיות חלקי או מלא ומתרחש בדרך כלל במהלך הפעילות הספורטיבית עצמה וכתוצאה מטראומה חד פעמית כמו מכה, תאונה וכן הלאה. לחילופין, גם מהסיבה השניה שהיא הבלאי המצטבר – עומס מסוים ונזק שנערמים לאורך זמן. בחברת אריאל –  אורטופדיה מתקדמת, ישנם אנשי מקצוע מעולים בתחום טכנאי האורטופדיה. האורטוטיסטים של אריאל קומפורט מתחילים במציאת הגורם לבעיה דרך ההיסטוריה הרפואית של כל מטופל ולפי התאמה אישית מוצאים את הדרך לטיפול הטובה ביותר עבור כל אחת ואחד וסוג הפציעה האישית שלו.

ארטרוסקופיה ברך

ארטרוסקופיה של הברך היא ניתוח בצורת זעיר פולשנית אשר מאפשר מבט אל תוך מפרק הברך דרך מכשיר שנקרא ארטרוסקופ. מטרת ניתוח זה היא לתת אבחון לבעיה שנוצרה במפרק הברך ולבדוק את הגורמים לכאבים ולהגבלה שנוצרה בתנועה. ישנם מקרים נפוצים שבגינן מומלץ לעבור ארטרוסקופיה ברך. מקרים שכיחים שונים כמו קרעים במיניסקוס, שחיקת הסחוס, דלקת בפנים המפרק, בעיות בפיקת הברך. ניתוח לאבחון מחלות במפרק הברך מאפשר למטפל לדעת באיזו פעולה עליו לנקוט בהתאם לבעיה/ פציעה שאובחנה. הטיפול בבעיה יכולה להיות נקודתית וקלה כמו למשל טיפול בציסטה נוכחת או קרע במיניסקוס. לעומת זאת ישנם טיפולים מורכבים יותר בהתאם למצבים מסובכים כמו הצורך להחליף מפרק שלם.

רצועה צולבת קדמית

לברכיים ישנן ארבע רצועות עיקריות כאשר הרצועה הצולבת הקדמית היא אחת מהן. תפקידה של רצועה זו הוא לתת לברך יציבות קדמית. הרצועה הצולבת הקדמית מתחברת לחלק האחורי של משטח מפרק עצם הירך ולחלק הקדמי תיכון של משטח מפרק עצם השוק. קריעה ברצועה זו שכיחה בעיקר אצל ספורטאים ואתלטים ונגרמת ברוב הפעמים כאשר מופעל לחץ רב על הברך בעת שהגוף בתנועה והברך מסתובבת לפתע בצורה חדה ולא טבעית. בנוסף, קרע ברצועה יכול להיווצר כתוצאה מיישור יתר של הברך באופן חד ופתאומי. ישנן שיטות שונות לטיפול ברצועה צולבת קדמית קרועה וזאת בהתאם לסוג הקרע המדויק שנגרם ולחומרתו.

שחזור רצועה צולבת קדמית בברך

מכיוון שהרצועות הצולבות, הן האחורית והן הקדמית, חיוניות לשמירה על יציבותה של הברך, מרגע שיש פציעה באחת מהן, חובה לטפל באופן מידי על ידי ניתוח לשחזור הרצועה. הן אחראיות לכך שהברך תהיה ‘תפוסה’ בין שתי הרצועות באופן כזה שהן צולבות זו את זו (מכאן שמן), ולא תזוז קדימה או אחורה מידי באופן יחסי לעצם הירך. ניתוח שחזור רצועה צולבת קדמית בברך נועד עבור אנשים שאינם מרגישים יציבות בעת פעילותם התפקודית היומיומית. בדרך כלל פגיעה ברצועה הצולבת הקדמית נגרמת בעקבות אירוע טראומתי פתאומי וחד ומלווה בכאב עז, ורעש של קריעה וקליק חזק. כיום, השחזור הנפוץ של הרצועה הוא אנטומי ומשתמש בשתל גיד. הגידים המושתלים מועברים בתעלות בעצם הירך והשוק.

שיקום רצועה צולבת קדמית

ניתוח שחזור רצועה צולבת בברךמלווה בכאבים, נפיחות וטווח תנועה מוגבל. השיקום יכול לערוך מספר ימים בודדים או לחילופין מספר שבועות. כמובן שהדבר תלוי במידת חומרת הפציעה וסוג הקרע שנגרם ברצועה הצולבת בעקבותה. הפיזותרפיה של שיקום רצועה צולבת קדמית תתמקד בתחילה בהורדת הנפיחות ובהגדלת טווח התנועה של הברך, בעיקר יישור וכיפוף שלה באופן שאינו צורם. יחד עם זאת, גם עבודה על חיזוק השריר הארבע ראשי יהיה בשלבים הראשונים יותר של השיקום. בהמשכו של השיקום, יהיה חיזוק שרירי הירך והברך בעדיפות גבוהה כמו גם החזרת הדיווח התחושתי של מפרק הברך למערכת העצבים המרכזית. עד שניתן יהיה לחזור לפעילות מלאה.

יתוח שיחזור pcl – שיקום הברך

במקרים בהם יש צורך בניתוח שחזור pcl – שיקום הברך, למעשה מתבצעת פרוצדורה של השתלת רצועה חדשה במקום זו שנקרעה. הניתוח כולל מספר שלבים, כאשר בסופם מקובע השתל, שהוא למעשה הרצועה החדשה, באמצעות ברגים. בתום הניתוח ולאחר מנוחה מספקת לברך, עובר המטופל את ההליך השיקומי הכולל גם סדרה של פעולות מתחום הפיזיותרפיה. כמו כן, האזור נדרש לתמיכה ועזרה של אמצעים אורתופדיים. אריאל אורטופדיה מתקדמת מציעה מענה מיוחד לכל אלו הנדרשים לו, גם אלו הנדרשים לתמיכה בברך שעברה ניתוח שחזור רצועה. המוצרים האורתופדיים של החברה מותאמים אישית עבור כל מטופל על ידי צוות העובדים המורכב מטכנאי אורתופדיה.

קריעה ופריקת פיקה בברך

מצב של קריעה ופריקת פיקה בברך נפוץ אצל אנשים רבים העוסקים בפעילות גופנית בתדירות גבוהה. כמו כן היא יכולה להופיע כפגם מולד. מצב זה יוצר כאבים חזקים מאד אשר פוגעים באיכות החיים ובתפקוד היומיומי ועל כן יש לטפל בכך. הטיפול בפיקת הברך הפגועה נע על סקלה, בין פתרון של החזרת הפיקה למקומה ועד לפתרון באמצעות ניתוח. לעיתים קרובות פיקה שזזה ממקומה פעם אחת תשוב ותזוז בשנית, על כן ניתוח מבטיח כי הקריעה או פריקת הפיקה לא תתרחש בשנית.

החלפת חצי מפרק ברך

החלפת חצי מפרק היא הליך המתרחש במצב של שחיקת הסחוס ופגיעה שלו. מדובר בהליך חדשני המעניק מענה לאלו אשר נדרשים למענה מקומי, ולא של הברך כולה. ההליך כולל השתלת שתל בחצי הברך באזור הפגוע. היתרון הגדול בשיטה זו היא העובדה כי הטראומה הנגרמת לברך היא קטנה יותר. היבט חשוב נוסף הוא היבט ההתאמה האישית. לכל אדם אנטומיה שונה מזו של חברו, וכאשר מבצעים בו ניתוח חשוב להכיר את מבנה הגוף השונה והדרישות הקיימות. היבט זה נכון גם לגבי שלבי השיקום, המגיעים לאחר הניתוח. מוצרים אורתופדים שונים צריכים להתאים למבנה גופו של המטופל והמענה לו הוא נדרש, וזאת אריאל קומפורט והצוות המומחה של המכון מציעים לכל אחת ואחת מהמטופלים.

החלפת ברך שיקום

תהליך השיקום לאחר החלפת ברך הוא תהליך ארוך הכולל שלבים רבים. שיקום הברך שואף להביא את המטופל לאותו מצב עצמאי בו היה לפני הפגיעה בברך. הטיפול השיקומי כולל מצד אחד את התהליך הפיזי של טיפולי פיזיותרפיה המחזירים את המטופל בהדרגתיות לביצוע כל הפעולות שהברך צריכה לעשות, ומן הצד השני, שיקום באמצעות מוצרים אורתופדים המעניקים תמיכה לכל אזור הברך הפגוע. כידוע, לאחר הניתוח, הברך נמצאת במצב רגיש החשוף אפילו עוד יותר מבדרך כלל לפגיעות וחשוב מאוד להעניק לה תמיכה וחוזק. כאשר פונים לחיפוש מוצרי אורתופדיה חשוב להקפיד כי הם יהיו מותאמים אישית למבנה גופו של המטופל. משקל גוף ומבנה אנטומי הם רק חלק מן ההיבטים הללו.

שחיקת סחוס בברך

שחיקת סחוס בברך היא תופעה נפוצה מאוד, בעיקר בגיל מבוגר או אצל ספורטאים. מצב של שחיקה, כמו בכל תחום בחיים, נוצר עקב שימוש חוזר ונשנה, על כן טבעי וברור שהוא יהיה נפוץ אצל מבוגרים כמו אצל ספורטאים המפעילים מאמץ רב על גופם. סחוס הברך, שנקרא גם מיניסקוס, הוא בעל תפקיד חשוב בריכוך תנועת העצמות ושחיקה שלו גורמת לכאבים רבים, ההולכים ומחמירים עם הזמן ופוגעים באיכות החיים. הטיפול בתופעת השחיקה בסחוס הוא מגוון ונע בין טיפול זמני על ידי משככי כאבים או טיפולים ושימוש במכשירים להגנה על הברך, במקרים קיצוניים יותר הטיפול הנחוץ הוא ניתוח להחלפת המפרק.

שחיקת סחוס בברך בגיל צעיר

שחיקת סחוס בברך בגיל צעיר היא תופעה פחות נפוצה, אך עם זאת קיימת, בעיקר אצל ילדים ונערים העוסקים בפעילות ספורטיבית אינטנסיבית. ישנו צורך רב יותר להתאים את הטיפולים מכיוון שמדובר בילדים, והברך ונגוף כולו עודנו מתפתח. חשוב לתת את המענה המתאים ביותר עבור מטופלים בגיל צעיר כדי שאלו יוכלו לחזור לפעילות מלאה ושלמה לאחריו, ולא ייפגעו מהפציעה הזו למשך שארית חייהם. במכון אריאל אורטופדיה מתקדמת, צוות האוטוטריסטים המומחה נותן מענה גם לטיפולים עבור שחיקות סחוס בברך בגילאים צעירים.

ארטריטיס בברכיים

ארטריטיס בברכיים הוא למעשה המושג הרפואי למצב של שחיקת הסחוס בברכיים. מדובר בתופעה הקיימת בעיקר אצל מבוגרים, אך גם אצל צעירים העוסקים בפעילות גופנית רבה. תופעת הארטריטיס, כלומר השחיקה, מאופיינת בכאבים ההולכים וגדלים עם הזמן עד לכדי מצב שהפעילות היומיומית נעשית קשה ואף בלתי אפשרית. יחד עם זאת, קיימים כיום מגוון טיפולים עבור אלו הסובלים מתופעה זו. ישנן תרופות רבות העוזרות לשכך את כאבי השחיקה הבאים לידי ביטוי כאשר מופעל לחץ מסוים על הברכיים. כמו כן, ישנם מוצרי אורתופדיה שונים בהם ניתן לעשות שימוש בכדי להקל על הכאבים.

כאבי ברכיים

כאבי ברכיים הם תוצאה של מספר תרחישים אפשריים. הראשון שבהם הוא קרע או מתיחה של אחת מרצועות הברכיים. רצועות הברכיים כוללות: רצועה פנימית, רצועה חיצונית, רצועה צולבת קדמית ורצועה צולבת אחורית. קריעה או מתיחה של אחת הרצועות יוצרת כאבי ברכיים. תרחיש שני הוא שחיקת הסחוס, תרחיש זה קורה לרוב בגיל מבוגר אך קיים גם אצל צעירים העוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית כמו רכיבה על אופניים או כדורגל, כמו כן אלו העוסקים בעבודה הדורשת הרמת משאות, גם הם יכולים לחוש בכאבי ברכיים הנובעים משחיקת הסחוס. תרחיש שלישי הוא מתיחה או קריעה של אחת משרירי הברך. חשוב לזכור כי עבור כל אחד מן התרחישים הללו יש מענה רפואי.

סובלים מכאבי ברכיים או מכאבי גב?

האם אתם חשים לאחרונה כי אתם סובלים מכאבי ברכיים או מכאבי גב? האם הכאבים הללו ליוו אתכם כל חייכם ומעולם לא חשבתם כי ניתן לעשות משהו בנידון? אם התשובה היא כן, אז מומלץ מאוד שתקראו את פרטי המידע הבאים. כאבי ברכיים וכאבי גב רבים נגרמים לרוב משגרת חיים הכוללת פעילות גופנית מאומצת השוחקת את השרירים ועצמות הגוף או ממבנה אנטומי פגום. לכל אלו יש מענה בזכות תחום האורתופדיה שהתפתח רבות בשנים האחרונות ומציע מגוון של טיפולים, החל מטיפול תרופתי ועד ניתוחים להשתלת איברים מלאכותיים. כל סוגי הטיפולים משדרגים את איכות החיים, כך  שאין עוד צורך לסבול מכאבים מיותרים.

טיפול בכאבי ברכיים

כאבי ברכיים יכולים להיווצר ממספר גורמים: קרע או דלקת באחת מרצועות מפרק הברך, שחיקה של הסחוס, דלקת באחד משרירי הברך וכדומה. על אף כל זאת ישנם מספר דרכי טיפול בכאבי ברכיים. ראשית, הטיפול התרופתי. צורת הטיפול הזו כוללת משככי כאבים המקלים על הכאבים, בין אם הם מופיעים בזמן פעילות גופנית ובין אם בזמן רגיעה. שנית, פעילות גופנית מתונה המייצרת הנעה נכונה של השרירים. טיפול כזה מומלץ בעיקר כאשר מדובר בכאבי ברכיים הנובעים מדלקות בשרירים. דרך טיפול נוספת היא הניתוח. במקרים קיצוניים בהם שום פתרון אינו נותן מענה  עבור הכאבים, הניתוח הוא הדרך לפתירת הבעיה. הניתוחים כוללים השתלה של גיד או סחוס מלאכותי במקום זה שנשחק וכוללים הליך שיקומי.

הפחתת העומס ממפרק הברך

מפרק הברך נתון ללחצים רבים במהלך חיינו, במיוחד כאשר שגרת חיינו כוללת עבודה פיזית מאומצת או פעילות גופנית רבה וגם ללא כל אלו באופן טבעי המפרק נשחק ככל שאנו מתבגרים ופעולות אשר בעבר היו פשוטות וקלות, הופכות להרבה יותר קשות. למרות כל זאת, ישנן דרכים להפחתת העומס ממפרק הברך. עולם האורתופדיה מתקדם עם השנים ומציע יותר ויותר אביזרים חכמים ונוחים התומכים באזורים הרגישים בגופנו, כך שיותר קל לנו לבצע פעולות מסוימות. בחברת אריאל אורתופדיה מתקדמת תמצאו מגוון מוצרים המותאמים אישית לממדי גופכם והדרישות הנחוצות לכם. טכנאי האורתופדיה יתאימו לכם מדרסים בהתאמה אישית אשר יעניקו תמיכה והפחתה של העומס ממפרק הברך.

שחיקת סחוס בירך

שחיקת סחוס בירך היא תופעה נפוצה עבור אנשים מבוגרים, אך גם עבור כאלו העוסקים בעבודה מאומצת הכוללת נשיאה של משקל כבד כבדרך קבע. שחיקת הסחוס מלווה בכאבים רבים ההולכים ומתגברים עם הזמן ומקשים על הפעילות השגרתית. ישנן מספר דרכים להתמודדות עם שחיקת הסחוס. ראשית כל, טיפול תרופתי, לרוב מדובר במשככי כאבים אשר רק מונעים את הכאב ולא את הבעיה עצמה. דרך שנייה היא באמצעות ניתוח להשתלת מפרק חדש. ניתוח ההשתלה כולל הליך שיקומי המשלב טיפולי פיזיותרפיה ושימוש באביזרים אורתופדים. חשוב לזכור כי תפקוד הסחוס לעולם לא יחזור להיות כמו שהיה בעבר, אך השיפור הוא גדול לעומת הכאב הכרוך בכאבי השחיקה.

שחיקת סחוס בברך תרגילים

על – אף העובדה כי פעמים רבות שחיקת סחוס בברך נובעת מפעילות גופנית מאומצת, דווקא פעילות גופנית מתונה ומדודה היא זו היכולה להקל על הכאבים הרבים המלווים יחד עם תופעה זו. ישנם תרגילים רבים, אשר עשייתם בצורה נכונה על – פי הוראת רופא מקלים מאוד על כאבי השחיקה. מומלץ מאוד להכיר את שיטת הטיפול הזו לפני שפונים לטיפול התרופתי או לטיפול באמצעות ניתוח. התמודדות עם כאבי שחיקת סחוס בברך באמצעות תרגילים חושפים את הדרך הטבעית להתמודדות עם כאבים.  יוגה ושחייה הן רק חלק מן הדוגמאות לפעילויות אותן אפשר לבצע. היתרון הגדול הוא בכך שאפשר לבצע אותן על בסיס יומיומי ובאופן עצמאי.

החלפת מפרק ירך שיקום

החלפת מפרק ירך הוא הליך המתבצע עם שחיקת סחוס הירך. השחיקה יוצרת לכאבים רבים והחלפת המפרק בניתוח מקלה מאוד על הכאבים הללו. כמו בכל ניתוח, גם ניתוח החלפת מפרק דורש הליך שיקומי הכולל ראשית מנוחה רבה ולאחר מכן ליווי של פיזיותרפיסט מומחה אשר ילמד את המטופל או המטופלת כיצד לשוב לשגרת החיים עם המפרק החדש. הטיפול הפיזיותרפי ילמד את המטופל כיצד להפעיל את גופו בהדרגה, אלו פעולות מותר לו לעשות ואילו אסור לו לעשות בשלבים המוקדמים. כל טיפול פיזיותרפי כולל בין היתר שימוש באביזרים אורתופדים התומכים במטופל ומספקים לו הגנה ועזרה.

הברך היא מפרק סינוביאלי המסווג כמפרק ציר

הברך היא מפרק סינוביאלי המסווג כמפרק ציר והכוונה בכך שהא שהתנועה של הברך אינה מוגבלת לתנועה צירית בלבד, אלא היא בעת יכולת תנועה מסוימת לסיבוב במפרק. מפרק סינוביאלי הוא מפרק נפוץ מאד בגוף האדם והוא סוג מרק בעל היכולת להתנועע בחופשיות רבה, יותר מאשר שאר סוגי המפרקים בגוף.  ישנם סוגי מפרקים סינוביאלים ומפרק הברך הוא מפרק סינובאלי צירי. כך התנועה היא של מפרק ציר היא אנכית לשתי העצמוץ שנכנסות אל המפרק (כאן מדובר בשוק ובירך). למעשה, תנועה זו היא תנועה של כפיפה ופשיטה – והמפרקים המזוהים ביותר בגוף עם תנועות פשיטה וכפיפה הן הברך והמרפק.

Condyles

Condyles  או בשמו העברי – העלי, זהו איזשהי בליטה מסוימת הנמצאת  במפרק הירך – שוק. המפרק שוק – ירך מורכב משתי בליטות שנמצאות על עצם הירך והן אלו העלי. כל אחת מן הבליטות הללו מתחברת באופן מסוים, באמצעות מפרק אליפטי לשקע המתאים עבורה בשוק (שוקה). בין כל בליטה כזו, למעשה העלי, לבין השקע המתאים עבורה בשוקה, קיים מיניסקוס שמטרתו בין היתר הוא לשכך זעזועים ולסייע במנגנון הנעילה של הברך. העלי הוא זיז מעוגל, וגדול ביחס לשאר המבנה הפנימי של הברך.

מניסקוס

מניסקוס הוא למעשה מפרק הברך, הממוקם בין עצם הירך לבין השוק. מפרק זה הוא בעל חשיבות גבוהה ותפקידו הוא לרכך את המגע הנוצר בין העצמות בזמן תזוזת הברך. אחת התופעות השכיחות הקשורות במפרק זה היא תופעת השחיקה. תופעת השחיקה היא מצב המתרחש באופן טבעי ככל שאנו מתבגרים, אך היא נפוצה גם אצל אלו העוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית ומרובה. שחיקת המניסקוס גורמת לכאבים, אשר יכולים לפגום רבות באיכות החיים שלנו, יחד עם זאת קיימים כיום טיפולים רבים אשר נועדו להקל ואף לפתור את הכאבים הללו לצמיתות. טיפול תרופתי, פעילות גופנית מתונה וניתוח הם הטיפולים הקיימים כיוםורבים בוחרים לשלב יחד איתם גם מוצרים אורתופדיים המעניקים תמיכה מיוחדת לאזור.

פיקת הברך

פיקת הברך היא עוד אחד מהאזורים בברך השומרים על תפקוד נכון של האזור והיציבות הכללית. אחת התופעות המוכרות בעולם האורתופדיה היא פריקה של פיקת הברך. זהו מצב היכול להיגרם כתופעה מולדת, או כמצב הנוצר בעקבות טראומה גופנית מסוימת. קיימות כיום מספר דרכים להתמודדות עם פריקת הפיקה, מטיפול נקודתי של החזרת הפיקה למקומה ועד ניתוח המונע את התרחשות המצב בעתיד. חשוב לזכור שכל הליך המתרחש בפיקה דורש שיקום ברמה מסוימת וכאשר מדברים על שיקום באמצעות פיזיותרפיה יש צורך לדון גם במוצרים האורתופדיים הנלווים לכך. חברת אריאל אורתופדיה מתקדמת מספקת מגוון מוצרי אורתופדיה איכותיים המותאמים אישית למטופל או למטופלת, כך שהתהליך השיקומי עובר על הצד הטוב ביותר.

מהי עצם ססמואידית?

בגופנו קיימות מספר עצמות ססמואידיות, בכף היד, בברך ובכף הרגל. עצם ססמואידית היא בעלת חשיבות רבה בפעילות היומיומית שלנו. אחת התופעות אשר מתרחשות באותן עצמות הן דלקות הנגרמות כתוצאה מפעילות גופנית מאומצת או מבנה מולד פגום. הפתרון להתמודדות עם אותן דלקות הוא באמצעות שימוש באביזרים אורתופדיים. לא נוכל לדון באביזרים אורתופדיים מבלי להזכיר את חברת אריאל קומפורט, אשר מספקת אביזרים אורתופדיים בין היתר עבור בעיות כמו דלקת בעצם ססמואידית. מדרסים לפי מידה אישית כפי שמספקת אריאל קומפורט מייצרים את התמיכה הנדרשת במקרה של דלקת בעצם הססמואידית בכף הרגל. ההתאמה האישית מעניקה מענה מיוחדת עבור מבנה הרגל הייחודי ועוזרת להתמודדות עם הכאבים.

מניסקוסים הלטרלי (צידי)

מיניסקוס צידי הוא אחד משני המיניסקוסים הנמצאים במפרק הברך ותפקידו לבלום את הזעזועים התוקפים את מפרק הברך באופן תדיר. כפי שכבר נאמר, מפרק הברך הוא אחד האיברים הפעילים ביותר בגופנו ולאור עובדה זו גם אחד האיברים החשופים ביותר לזעזועים ושחיקה. השחיקה כפי שידוע היא תוצאה בלתי נמנעת המתרחשת ככל שגילנו הולך וגדל והיא אף מואצת עוד יותר כאשר אנו עוסקים בפעילות גופנית אינטנסיבית או עבודה הכוללת פעילות פיזית רבה, המטילה עומס ומאמץ רב על אזור הברכיים. במקרה ונגרם נזק למניסקוס הצידי לרוב הפתרון הוא בניתוח כירורגי. לאחר שלב הניתוח ישנו שלב השיקום הכולל טיפולי פיזיותרפיה וטיפול תרופתי לשיכוך הכאבים.

מניסקוסים המיאדלי (תיכוני)

מיניסקוס מיאדלי הוא בשמו השני, תיכוני, גם המיניסקוס השני הממוקם במפרק הברך וגם לו תפקיד זהה של בלימת הזעזועים אליהם חשוף מפרק הברך באופן תמידי. כפי שכבר נאמר, למיניסקוס תפקיד חשוב. פגיעה בו לרוב מתרחשת בעקבות פציעה או אירוע טראומה ייחודי. מעבר לכך המיניסקוס לרוב נשחק במשך הזמן וכאשר מגיעים לגיל מבוגר מתחילים לחוש בכאבי השחיקה. אנשים רבים אשר מחליטים כי אינם מעוניינים בניתוח מוצעים פתרונות אלטרנטיביים במשככי כאבים ואביזרי אורתופדיה שונים, המעניקים תמיכה למפרק הברך, כך שהפעילות היומיומית הופכת לפחות קשה. חשוב לזכור כי הפתרונות הללו הם זמניים ואינם פועלים לטווח הארוך ואינם מעניקים את אותו הפתרון שניתוח מעניק.

מנגנון הנעילה של הברך

מנגנון הנעילה של הברך למעשה מתרחש במפרק שלו. השרירים והתנועות בברך מורכבים מפושטי הברך ומכופפי הברך. כאשר אל קטגורית פושטי הברך נכנס השריר הארבע ראשי ובכופפי הבר קיימים שרירי מיתר הברך ביניהם שריר הירך הדו ראשי, השריר החצי גידי והשריר החצי קרומי. שתי הקבוצות האלו מהוות עבור הברך את מרכז מסת השרירים שלה והם גם אחראים, בשילוב עם הרצועות הצולבות הקדמית והאחורית, ושרירים חיצונים לברך (בשוק ובירך), משפיעים על תנועתה. השרירים של בית הברך והסובך, שנקרא גם שריר התאומים הם השרירים שמשפיעים על התנועה, ואילו שריר בית הברך גם בעל תפקיד משמעותי ביותר בפתיחת מנגנון הנעילה של הברך.

רצועה צולבת קדמית
לברכיים ישנן ארבע רצועות עיקריות כאשר הרצועה הצולבת הקדמית היא אחת מהן. תפקידה של רצועה זו הוא לתת לברך יציבות קדמית. הרצועה הצולבת הקדמית מתחברת לחלק האחורי של משטח מפרק עצם הירך ולחלק הקדמי תיכון של משטח מפרק עצם השוק. קריעה ברצועה זו שכיחה בעיקר אצל ספורטאים ואתלטים ונגרמת ברוב הפעמים כאשר מופעל לחץ רב על הברך בעת שהגוף בתנועה והברך מסתובבת לפתע בצורה חדה ולא טבעית. בנוסף, קרע ברצועה יכול להיווצר כתוצאה מיישור יתר של הברך באופן חד ופתאומי. ישנן שיטות שונות לטיפול ברצועה צולבת קדמית קרועה וזאת בהתאם לסוג הקרע המדויק שנגרם ולחומרתו.

רצועה צולבת אחורית

בניגוד לרצועה הקדמית, רצועה צולבת אחורית היא חזקה הרבה יותר ובעלת תפקיד חשוב ביצירת יציבות. אחת התופעות המוכרות בעולם האורתופדיה היא קרע ברצועה האחורית, הנגרם מפגיעהבאזור הקדמי של הברך. במצב שכזה נפגמת היציבות בגוף ונשמעים רעשי קליקים רבים באזור הברך. דרכי ההתמודדות עם מצב הקרע נעים בין טיפול פיזיותרפי ועד לניתוח. בשני המקרים הללו חשיבות השימוש באביזרים אורתופדיים הוא רב. האביזרים האורתופדיים מעניקים תמיכה לאזור הנדרש לשיקום מחדש, ושומרים עליו בזמן שהוא רגיש וחשוף לפגיעות נוספות. חשוב לזכור כי המבנה האוטונומי של כל אחד הוא שונה וגם לגורמים כמו משקל וממדי גוף יש השפעה על תהליך השיקום, על כן חשוב מאוד שהאביזרים האורתופדים שאנו בוחרים יהיו מותאמים למבנה האישי של גופנו.

הרצועה העקיפה הצידית

כפי שכבר נאמר, הברך מורכבת בין היתר ממספר רצועות אשר לכל אחת תפקיד שונה. סוג נוסף אותו חשוב להכיר היא הרצועה העקיפה הצידית. רצועה זו נמצאת בצידה הפנימי של הברך והיא ממלאת תפקיד חשוב במניעת בריחתה של הברך לצדדים, כמו כן היא מספקת יציבות לברך. כמו שאר רצועות הברך גם הרצועה העקיפה הצידית חשופה לפגיעות היוצרות קרע או מתיחה של הרצועה, אך גם בה ניתן לטפל באמצעות כל אותם טיפולים הקיימים כיום בעולם הרפואה. פגיעה ברצועת הברך גורמת לכאב רב הפוגע בשגרת חיינו, על כן חשוב להקפיד על טיפול נכון המעניק מענה מלא לכל חלקי הברך.

הרצועה העקיפה התיכונה

בניגוד לרצועה הצידית, הרצועה העקיפה התיכונה היא רצונה הממוקמת בצידה החיצוני של הברך. גם היא אחראית על כל אותם תפקידים של יציבות והחזקת הברך וגם היא חשופה לכל אותם מפגעים. קיימים כיום בעולם האורתופדיה אביזרים רבים המעניקים תמיכה לכל חלקי הגוף החשופים למפגעים. גם רצועות הברך זוכות לתמיכה נכונה באמצעות אותם אביזרי אורתופדיה. נוסיף ונזכיר על החשיבות הגבוהה שבטיפול מניעתי, במיוחד עבור רצועות הברך. מנוחה, פעילות נכונה ושימוש במוצרי אורתופדיה המעניקים תמיכה והגנה הם הדרך הנכונה לשמירה על רצועות הברך. המלצות אלו נכונות לאלו העוסקים בפעילות גופנית יומיומית וגם עבור אלו שלא, כידוע פגיעה ברצועות הברך פוגמת בשגרת חיינו ובאיכות חיינו.

רצועת החבק המלוכסנת

רצועת החבק המלוכסנת היא אחת מן הרצועות הקיימות בקופסית מפרק הברך והיא חיונית לתפקודו התקין. הרצועה פועלת יחד עם עוד מספר רצועות, ביניהן: הרצועה הפנימית, הרצועה החיצונית, רצועה צולבת קדמית ורצועה צולבת אחורית. יחד הן מספקות חיזוק רב ומשמעותי למפרק הברך. כמו שאר הרצועות גם רצועה זו חשופה לדלקות או למצב של קרע, אלו נגרמים ממספר גורמים, הנפוצים שבהם הם פעילות ספורטיבית מאומצת. דרכי הטיפול בתרחישים הללו הם מגוונים, אך המשותף להם הוא שהם כולם כוללים הליך שיקומי של פיזיותרפיה ושימוש באביזרי אורתופדיה השומרים על האזור הפגוע ומעניקים לו תמיכה והגנה.

רצועת בית הברך הקשתית

רצועת בית הברך הקשתית היא רצועה נוספת הפועלת יחד עם רצועת החבק המלוכסנת. גם היא תורמת בחיזוקו של מפרק הברך יחד עם שאר הרצועות שכבר הוזכרו. כפי שכבר נאמר, הרצועות ומפרק הברך בכלל חשופות לפגיעות רבות במהלך היומיום ובמיוחד כאשר מדובר באנשים העוסקים בפעילות גופנית רבה. בעולם הספורט כבר ידוע ממזמן, שכאשר עוסקים בפעילות גופנית חשוב להעניק תמיכה והגנה לאזורים הרגישים בגופנו, לעיתים אף כפתרון מונע לבעיה. אביזרי אורתופדיה קיימים בלי סוף כיום בשוק, אך הטובים שבהם הם אלו המותאמים אישית לכל אחד. חברת אריאל אורתופדיה מתקדמת מייצרת אביזרי אורתופדיה בהתאמה אישית מהאיכותיים והטובים ביותר.

פושטי הברך – השריר הארבע ראשי

השריר הארבע ראשי נמצא בחלק הקדמי של הירך ומורכב מארבעה שרירים. ישנן מספר תופעות הנפוצות בעולם האורתופדיה בכל הקשור לשריר זה והן המתיחה והקרע. שני התרחישים הללו הם לרוב תוצאה של פעילות גופנית לא נכונה, הפעלת מאמץ רב מידי או עומס רב מידי על השריר וכדומה. בכדי להגן על השריר חשוב לבצע פעילות גופנית נכונה, בהתאם ליכולת הגופנית, כמו כן מומלץ מאוד להשתמש באביזרים נוספים השומרים על השרירים כמו מגנים וחימום השריר לפני פעילות.

כופפי הברך – שרירי מיתר הברך

שרירי מיתר הברך הם השרירים הממוקמים מאזור הישבן ועד מפרק הברך. בעולם האורתופדיה מוכרות מספר פציעות בהקשר לשרירי מיתר הברך, פציעות אלו לרוב קשורות בעומס כבד המוטל על השרירים, פגיעת טראומה או קשיחות של השרירים. כמו מרבית השרירים בגוף חשוב מאוד לשמור על השרירים באמצעות חימום האזור לפני התחלת פעילות גופנית. באפשר לטיפול לאחר פגיעה או פציעה, ישנן מספר אפשרויות ביניהן מתן מנוחה לאזור והפסקת המאמץ הגופני למשך זמן מסוים שיביא לריפוי המקום. כמו כן, טיפולי פיזיותרפיה תורמים רבות לשיקום והחזרת השריר לתפקוד נכון, כל זאת תוך כדי שימושי באביזרי אורתופדיה המעניקים תמיכה והגנה למקום.

שריר הירך הדו ראשי

שריר הירך הדו ראשי ממקומם בחלקו העליון והאחורי של הרגל ובעולם האתלטיקה זהו אחד השרירים הנמצאים בסיכון רב. ישנם מספר גורמים העלולים להביא לפגיעה בשריר, ביניהם: חלוקת עומס לא נכונה על השריר, חוסר גמישות, חוסר איזון בחלוקת הכוח המופעל על השריר ומבנה אנטומי פגום. דרכי ההתמודדות עם פגיעה בשריר כוללות גם פעולה מונעת, כמו חימום האזור לפני פעילות גופנית וגם מספר פעולות לאחר הפגיעה עצמה, כמו קירור האזור וחבישה. ההליך השיקומי לאחר פגיעה בשריר לוקח לעיתים מספר שבועות, מומלץ מאוד להתייעץ עם רופא מומחה באשר לכל הליכי השיקום הנדרשים. הפגיעה בשריר מקשה על התפקוד היומיומי וגם על התפקוד בזמן פעילות גופנית, מומלץ מאוד לטפל בפגיעה מבעוד מועד.

השריר החצי קרומי

השריר החצי קרומי הוא אחד משרירי מיתר הברך, כאשר הוא ממוקם בחלק האחורי של הירך ותפקידו העיקרי הוא בפעולת כפיפת הברך והתנועה הסיבובית פנימה. תופעה ידועה של השריר היא מתיחה או קריעה שלו, יחד עם זאת חשוב לזכור שאת שתי התופעות ניתן למנוע. ראשית, על ידי הקשבה לגופנו והימנעות מהעמסת משקל יתר אשר מכביד על השרירים. שנית, טרם כל פעילות גופנית חשוב לחמם את השרירים ולהכין אותם לפעילות הגופנית קשה או קלה ככל שתהיה.

השריר החצי גידי

השריר החצי גידי הוא שריר נוסף המרכיב את שרירי מיתר הברך. גם הוא ממוקם בחלקה האחורי של הירך ולוקח חלק בכפיפת הברך והתנועה הסיבובית פנימה. כפי שכבר נאמר, ישנן דרכים להימנע ממצבים באמת השריר נמתח או נקרע. במידה ואכן קרה תרחיש בו ניזוק השריר ישנן מספר דרכי טיפול. ראשית, טיפול תרופתי משכך כאבים. שנית, במידה ולא מדובר בנזק קיצוני מנוחה ופעילות גופנית נכונה גם הן טיפול התורם רבות להחלמת השריר. במקרים קיצוניים יותר הטיפול אשר עומד על הפרק הוא הניתוח. מומלץ מאוד לזכור גם את תרומתם של אביזרים אורתופדים כחלק מן ההחלמה.

שריר הסובך (התאומים)

שריר הסובך נמצא בחלקו האחורי של השוק והוא למעשה מורכב מעשרה שרירים קטנים, כאשר הידוע מכולם הוא שריר התאומים. שריר התאומים מורכב משני שרירים המתחברים לשריר נוסף הנקרא שריר הסוליה, ומשם לקרסול. לשרירי הסובך תפקיד מאוד חשוב בפעילות היומיומית שלנו ותחזוקה נכונה של השרירים היא בגדר חובה, בין אם אנו עוסקים בפעילות גופנית רבה ובין אם לא. אחת התופעות המוכרות, עבור אלו העוסקים בפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, בעיקר שחקני כדורגל, כדורסל או טניס, היא מצב של קרע או דלקת בשריר התאומים. מדובר בכאב חד המקשה על הפעילות, אך ניתן לטיפול. הטיפול כולל מנוחה של השריר ובהמשך גם תהליך שיקומי המלווה בטיפולי פיזיותרפיה ושימוש באביזרי אורתופדיה.

שריר בית הברך (popliteus)

שריר בית הברך ממוקם בחלקו האחורי של השוק והוא בעל תפקיד חשוב וחיוני בתנועת הברך. כמו שאר השרירים הפועלים בברך, גם שריר זה חשוף לפגיעות המביאות למצב של דלקת או קרע בשריר, אך גם למצבים אלו יש מענה טיפולי. אחד ההיבטים אשר חשוב לזכור ולהכיר בכל הקשור לטיפול בשריר בית הברך הוא הטיפול המונע. בין אם אתם עוסקים בפעילות ספורטיבית ביומיום ובין אם לא, חשוב מאוד להכיר את הגוף ואת הסימנים שהוא שולח לנו כאשר משהו אינו כשורה. טיפול מונע כולל מספר שלבים, ממנוחה המאפשרת לשרירים להחלים מעצמם ועד שימוש באביזרים אורתופדים המעניקים תמיכה והגנה לאזור הפגוע, כך שהוא לא ייפגע עוד יותר.

התנועות האפשריות במפרק הברך (כפיפה, פשיטה, סיבוב חיצוני, סיבוב פנימי)

מפרק הברך שלנו הוא זה המאפשר לנו לבצע את הפעולות היומיומיות אשר אנו מבצעים מבלי לחשוב עליהן בכלל. התנועות האפשריות במפרק הברך הן כפיפה, פשיטה סיבוב חיצוני, סיבוב פנימי. כל הפעולות הללו מתאפשרות בזכות מגוון רצועות ושרירים המרכיבות את המפרק, כאשר לכל אחת מהן תחום אחריות משלה. כאשר אחד מן המרכיבים הללו נפגע כתוצאה מטראומה גופנית אנו יכולים לחוש כיצד אחת מן אותן תנועות הופכת להיות קשה יותר ולעיתים בלתי אפשרית. החדשות הטובות הן שלכל בעיה שכזו גם יש פתרון, זאת בזכות רפואה מודרנית מתקדמת המוצאת פתרונות רבים ומגוונים המשלבים בין היתר שימוש באבזור אורתופדי.

פציעה ברצועה צולבת קדמית

הרצועה הצולבת הקדמית היא חלק ממערך הרצועות המרכיב את מפרק הברך והיא בעלת תפקיד חשוב בתפקוד היומיומי שלנו. פציעה ברצועה צולבת קדמית נגרמת לעיתים רבות מפגיעה המתרחשת במהלך פעילות גופנית מסוימת. הפציעה מלווה בדרך כלל בכאב חד, אך למרות כל זאת היא ניתנת לטיפול. אחת מדרכי הטיפול המקובלות כיום היא שחזור של הרצועה הקדמית באמצעות ניתוח בו משתילים רצועה חדשה מגיד. הניתוח כולל טיפול שיקומי בו נכללים טיפולי פיזיותרפיה המחזירים את הברך לתפקודה הרגיל מלפני הפציעה. כמו כן, יש שימוש באביזרי אורתופדיה המעניקים תמיכה לאזור הברך ושומרים על המקום מוגן מפגיעה נוספת. חברת אריאל קומפורט מייצרת מוצרי אורתופדיה בהתאמה אישית באיכות גבוהה וטובה.

דלקת מפרקים ניוונית

דלקת מפרקים ניוונית היא תופעה בה מאבדים את הסחוס הנמצא במפרקים. לרוב היא נפוצה בקבוצת הגיל המבוגר, אז היא מוגדרת כדלקת מפרקים ניוונית ראשונית. יחד עם זאת, ניתן לאתר אותה גם בקרב הקהל הצעיר יותר כתוצאה משחיקה ועומס יתר של המפרקים והסחוסים, אז היא מוגדרת כדלקת מפרקים ניוונית שניונית. תסמיניה של הדלקת הם לרוב כאבים באזור המפרקים, בדרך כלל במפרקים הנושאים משקל רב ומוטל עליהם מאמץ ובנוסף גם תסמינים של נוקשות. הטיפול בדלקת נועד בעיקרו להקל על הכאבים שהיא גומרת, זאת באמצעות אביזרים אורתופדיים שונים התומכים בגוף ובמשקל המוטל עליו וכך גם מקטינים את העומס והמאמץ.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים על המכון והציוד האורטופדי שהוא מספק? צרו קשר עם ‘אריאל קומפורט’ עוד היום ותיהנו מטיפול מצוין על ידי המומחים ביותר בתחום.

שאלות נפוצות בנושא מגן ברכיים | מייצב ברך | תומך ברך | מקבע ברך

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

בעיות ברכיים הן בעיות נפוצות ופופולאריות בקרב רבים אך במיוחד בגיל הזקנה. הם מפריעים לאיכות החיים וגם בפעולות פשוטות כמו הליכה, עמידה, או אפילו קפיצה הם כואבים ומפריע עד מאוד. על מנת להגן על הברך ולהעניק לה את התמיכה שהיא צריכה, חשוב להשתמש במגן ברך, תומך ברך שיפחית את העומס עליהן ויחלק אותו שווה בשווה בין שאר איברי הגוף.

מגן ברך ומייצב ברך הוא סד אורטופדי אשר מתלבש על הברך הכואבת. שימוש בסד זה מתבצע לרוב עקב פציעה במהלך פעילות ספורטיבית, אצל רוב הספורטאים ניתן לראות פציעות רבות בברך, אך גם אצל אוכלוסייה מבוגרת יותר כאבי הברך הם חלק בלתי נפרד מהחיים בין אם זה מהגיל או בעיה מולדת ותורשתית. באמצעות הסד האורטופדי ניתן להגן ולהעניק תמיכה מלאה לברכיים במהלך היום. הסד האורטופדי כולל מתכת, קצף, פלסטיק וחומר אלסטי בשילוב רצועות בגדלים שונים בהתאם למידות המטופל. את התומך יש להתאים למידות המטופל בהתאמה אישית. הסדרים מגיעים בעיצוב, סגנונות, צבעים וגדלים שונים.

מגן ברך שהינו מייצב רך ותומך ברך עוזר להעניק תמיכה לברכיים בפעילויות שונות במהלך היום, זה יכול להיות בהליכה, בריצה, בעמידה או אפילו באימון בחדר הכושר. המגן ברך, מייצב הברך מקל על הכאבים בברכיים במיוחד לאחר ניתוח בברך. בירכיות סילקון עוזרים לשכך את הכאבים בחלקו הקדמי של הברך ולשמור על הברך מפני תנועות לא נכונות או פציעות במהלך הפעילות הספורטיבית. מאחר שקיימים לא מעט מגיני ברך, בירכיות סילקון רצוי להתאים את סוג מייצב ברך לצרכי המטופל בהתאמה מלאה.

כל רופא יבחר לנראות עיניו את המגן הרלוונטי עבור המטופל שלו , ובכך ניתן לראות עד כמה אביזר זה קריטי ונחוץ. יש האנשים אשר יצטרכו להשתמש במגן שישכך את כאבם גם במקביל לטיפולי פיזיותרפיה לשיקום המקום, ויש האנשים אשר ישתמשו במגן הברך בכדי למנוע פציעות במהלך אימונים ספורטיביים. לרוב נשתמש במגן ברך לאחר ניתוח באיזור. זה יכול להיגרם על ידי פציעה באותו איזור או דלקת מסויימת שגרמה להחמרה. המטרה של המגן הינה לייצב את הברך ובכך לספק תמיכה מלאה לשיקום האיזור. לפני רכישת תומך הברך, מומלץ להתייעץ עם רופא מומחה לאורטופדיה או מכון מקצועי מוסמך אשר יתן לכם חוות דעת באיזה סוג מגן עליכם להשתמש.

ובכן ניתן למצוא בכל מקום כיום. תוכלו למצוא בחנויות הלבשה והלבשה תחתונה וגם בכל מקום באינטרנט. בגלל שמדובר בבריאותכם , בעיקר באיזור הברך שזהו איזור חשוב ביותר מכיוון שהוא חלק ממרכיב חשוב לשימוש תנועה במהלך אורח חיינו. תוכלו להתייעץ עם המומחים של חברת ״אריאל אורטופדיה״ ולקבל מענה מדוייק לצורך האישי שלכם לשיפור וריפוי האיזור. תוכלו להנות ממחירים אטרקטיביים לכל כיס וכיס , וכמובן תדעו שלא התפשרתם בעת רכישת אביזר זה ואף תרמתם לבריאותכם. חשוב מאוד לרכוש בירכיות סיליקון או כל מגן ברך כזה או אחר במקומות אשר מספקים אביזרים אלה באיכות חומרים גבוה ומוכרת על ידי משרד הבריאות כי מדובר בבריאותכם! איזור הברך הינו בעל משמעות רבה לביצוע פעילויות שונות במהלך היום יום שלכם , ובמידה ולא תתייחסו אליהן כך תוכלו להיפגע מזה בעתיד.

מגן ברך 3 Tex עם ציר מגביל/מקבע 7115 ניתן להגבלת תנועה בין 0 ל – 30-60-90 מעלות או קיבוע להגבלת Flexion ההגבלות של הציר – שמירה מקסימלית על טווחים ותנועה
מגן ברך 3 Tex ארוך עם ציר מגביל/מקבע מגן ברך בעל כיסוי נרחב לשוק ולירך בעל אחיזה מלאה של השוק והירך בעזרת רצועות וולקרו מתאים לכלל בעיות הברך ולשיקום לאחר ניתוחי
מגן ברך 3 Tex עם ציר פוליסנטרי וטבעת סילקון הציר הפוליסנטרי תומך ועוקב אחר התנועה בברך ביעילות מירבית איבוד תנועה מנימלי הציר מוחבא בתא צידי לשם הגנה מירבית
מגן ברך 3 Tex עם ציר פוליסנטרי פתיחה מלפנים הפתיחה הקידמית מאפשרת לבישה נוחה ומהירה גם כאשר יש פגיעות באזורים אחרים ברגל הציר מוחבא ומוגן בתא צידי
מגן ברך ניאופרן עם חור לפטלה פתח וטבעת סיליקון מאפשרים מירכוז ו- Unloading ל – Patella מגן ברך המאפשר טרמוקומפרסיה הגבלת תנועה מינימלית כולל חיזוקים צידיים ליצוב
מגן ברך ניאופרן פעיל סיליקון מגן ברך המאפשר טרמוקומפרסיה מסייע בשחרור ויצוב הפיקה הגבלת תנועה מינימלית חיזוקים צידיים ליצוב
רצועת אוסגוד שלטר Osgood Schlatter רצועת תמיכה לפיקה הרצועה מגביהה את הפיקה, עשויה חומר גמיש עמיד לאורך זמן מגביה את ה- Patella מקלה על כאב הנובעים מ- Chondromalacia patella
ברכית אוסגוד שלטר Osgood Schlatter תמיכה לפיקה בעלת אחיזה מלאה של הברך מפעילה לחץ אחיד ויציב באזור גיד הפיקה כוללת רצועות חיזוק צדדיות אחיזה מלאה של הברך
מקבע ברך המשך טיפול אחרי ניתוח מפרק הברך לקיבוע לאחר פציעות לייצוב תנועת הברך כטפול בפגיעות ברצועות הברך מיצב קולטרלי של מפרק הברך Medi Post – Knee
בירכית סיליקון בירכית עשויה אריג נושם, עם טבעת סיליקון טבעת סיליקון בעיצוב ייחודי לתמיכה בפטלה ועיסוי האזור לשם זירוז ספיגה של הפרשות בצקתיות Genumed
מגן ברך למניעת יישור יתר Genu Recurvatum – Swedish Knee Cage ציר תומך ועוקב אחר התנועה בברך מגבלת אקסטנציה / פלקסיה ניתנת לכיוון בעזרת רצועה
ללא תפרים מאפשרת אחיזה טובה ותמיכה של המפרק והשרירים אריג אשר נארג באופן ייחודי ישחרר לחצים על חלל הברך וימנע תעוקה כיווצים Constriction
מקבע ברך עם צירים מתכוונים לאחר ניתוח או במקום גבס קל משקל, מרופד ונוח לשימוש יום יומי מקבע ברך המאפשר הגבלת תנועה במרווחים של 7 ו- 5 מעלות
מגני ברכיים עם צירים מכשיר למניעת יישור יתר מגני ברכיים עם טבעת סיליקון מרכזית מקבעי ברכיים לאחר ניתוח מכשירים לברכיים עם צירים לאחר ניתוח
מכשירים לברכיים לספורטאים מכשירים מתקדמים לתיקון ורוס או ולגוס תומך פעיל לברך עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי תומך פעיל לברך עם סיליקון וצירים בעל מבנה אנטומי
מגן ברך מהפכני לייצוב הברך ולטיפול ברצועות הברך מגן הברך היחיד בעל ציר העוקב במדויק אחר פעילות הברך מעולם עוד לא נימצא ציר ברך שיעקוב באופן מדויק כל כך אחר התנועה הפזיולוגית שבמפרק הברך M4
מייצב ברך ציר חכם מייצב ברך עם ”ציר חכם” בעל מבנה אנטומי תומך ברך עם פתח לפיקה, עם צירים תמיכה לברך -רצועה לפיקה עם סיליקון
הני אימובילייזר מקבע ברך תומכים ומגינים ללא ציר פס מתכת מאלומניום לקיבוע בחלקו האחורי מייצב לברך עם רצועה להתאמה אישית,מקבע ברך לאחר פגיעה או ניתוח ברך
תמיכת ברך עם תמיכות צידיות כולל פד מרופד בצורת פרסה עם שתי רצועות הנסגרות סביב הגפה תמיכת ברך עם רצועות ולקרו מתכווננות כולל תמיכות צידיות עם פד תמיכה
גנוטריין מגן ברך מגן ברך עם סיליקון גנוטריין בראפיינד גרמניה גנוטריין תומך ברך פעיל עם סיליקון מסביב לפיקה תומך פעיל לברך עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי GenuTrain
גנוטריין גנוטריין A3 תומך ברך פעיל עם סיליקון מיוחד גנוטריין – תומך ברך תומך פעיל לברך עם מיגון קבוע לפיקה בעל מבנה אנטומי GenuTrain P3
מגן ברך קרע ברצועות BAUERFEIND SOFTEC GENU SofTec OA
מייצב ברך מסוג MOS Genu
מקבעי ברכיים לאחר ניתוח מכשירים לברכיים עם צירים לאחר ניתוח
גנוטריין מגן ברך מגן ברך עם סיליקון גנוטריין בראפיינד גרמניה גנוטריין תומך ברך פעיל עם סיליקון מסביב לפיקה תומך פעיל לברך עם סיליקון בעל עיצוב דינמי ומבנה אנטומי GenuTrain
גנוטריין מגן ברך מייצב ברך פעיל עם סיליקון וצירים בעל רצועות ולקרו הסיליקון הממוקם מסביב לפיקה ומיצבי ברך מסוגים שונים GenuTrain S
תומך ברך בצורת שרוול כולל כרית תומך ברך המספק תמיכה לפטלה באמצעות תומכים תומך ברך המסייע בהפחתת כאבים מייצב את הברך אך מאפשר טווח תנועה מלא
ברכיה גמישה ורכה מרופד תומך ברך המתאים לפעילויות ספורטבעל רצועות צולבות תומך ברך, מתאים לשימוש במקרים של דלקת פרקים
תומך ברך עשוי מ 3 חלקים: חלק אחורי הנצמד לרגל בעזרת רצועות תמיכת ברך המתאימה לשימוש אחרי ניתוח או שבר, מסייעת בהפחתת כאבים Three Panel Knee Support
תומך ברך עם 2 רצועות לחיזוק לייצוב הפטלה והפחתת לחץ מגן ברך אלסטי עם מייצבים מדיאלי ולטראלי התומכים בברך ורצועות לייצוב כולל כרית לתמיכה בפיקה
גנוטריין A3 תומך ברך פעיל עם סיליקון מיוחד גנוטריין – תומך ברך ברכייה אלסטית עם אפשרות לכיוונון לחץ עליון
תומך ברך בצורת שרוול כולל כרית תומך ברך המספק תמיכה לפטלה באמצעות תומכים תומך ברך המסייע בהפחתת כאבים מייצב את הברך אך מאפשר טווח תנועה מלא
גנוטריין מגן ברך מייצב ברך פעיל עם סיליקון וצירים בעל רצועות ולקרו הסיליקון הממוקם מסביב לפיקה ומיצבי ברך מסוגים שונים
רצועת תמיכה לפיקה הרצועה מגביהה את הפיקה, עשויה חומר גמיש עמיד לאורך זמן מגביה את ה- Patella מקלה על כאב הנובעים מ- Chondromalacia patella

מדרסים בטכנולוגיה
המתקדמת בעולם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

סוגי מדרסים

מדרסים מותאמים לריצה - הפתרון לשחקן כדורגל מחובר כמוך. כל הכבוד למכון אריאל אורטופדיה ברעננה!

מדרסים יהוד

מדרסים יהוד לקוחות ממליצים אריאל אורטופידה מתקדמת מדרסים באיכות ושירות ללא תחרות מדרסים יהוד… לכל המעוניין,שמי שבי ואני אצן אשר מתאמן בספורט במשך שנים רבות.

קרא עוד »
מדרסים הוד השרון חיים באיכות ונוחות מחדש! תודה רבה למכון אריאל קומפורט על הסיוע המקצועי והאדיב.

מדרסים הוד השרון

מדרסים הוד השרון לקוחות ממליצים אריאל אורטופידה מתקדמת מדרסים באיכות ושירות ללא תחרות מדרסים הוד השרון… לכבוד: אריאל קומפורט,הגעתי למכון שלכם ברעננה בהמלצתה של אמי,

קרא עוד »
מדרסי ספורט ביו-דינמיים

מדרסי ספורט ביו-דינמיים

מדרסי ספורט ביו-דינמיים נעלי ספורט ביו-דינמיות הן דרך חדשה לחשוב כיצד לייצר נעלי ספורט. מדרסי ספורט ביו-דינמיים הם עשויים מחומרים טבעיים ואינם מכילים כימיקלים. השימוש

קרא עוד »

מאמרים אחרונים

למי מיועדים מדרסים אורתופדיים

למי מיועדים מדרסים אורתופדיים

למי מיועדים מדרסים אורתופדיים מדרסים אורטופדיים מפחיתים את הסיכון לפציעות ומשפרים את הנוחות. למי מיועדים מדרסים אורתופדיים אחת הפציעות הנפוצות ביותר בריצה היא פלנטר פאסייטיס.

קרא עוד »
האם מדרסים עוזרים?

האם מדרסים עוזרים

האם מדרסים עוזרים? ישנם יתרונות רבים של לבישת מדרסים. הם יכולים לעזור לשפר את היציבה שלך ולהפחית את כאבי הגב. יש אנשים שמשתמשים במדרסים כדי

קרא עוד »
מדרסים לחיילים
נגן וידאו
moneyback

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!