Home » החזרים כספיים

החזרים כספיים מקופות חולים וממשרדים ממשלתיים.

לבירור הנוסף חייג עכשיו:   09-7423143, 09-7456772.

החזרים כספיים מקופות חולים עבור מדרסים ואביזרים אורטופדיים. עם כל קופות החולים בארץ.אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ. עובדים בשיתוף עם כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד הביטחון

החזרים כספיים מקופות חולים עבור מדרסים ואביזרים אורטופדיים.
עם כל קופות החולים בארץ.אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ. עובדים בשיתוף עם כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד הביטחון

שיקום אורטופדי התאמת אביזרים אורטופדיים, מדרס אורטופדי התאמת מדרסים אורטופדיים לבעיות … החזרים כספיים על טיפולים • ביטוחי בריאות במקומות עבודה. המכון עובד עם כל קופות החולים וניתן לקבל החזרים כספיים על ציוד אורטופדי ומדרסים מכל קופות החולים. המכון מתמחה בייצור מדרסים ביו מכניים ומדרסי גרפית מהטובים

בכדי לקבל החזר מהקופה יש להצטייד במרשם מרופא אורטופד של הקופה.
לשרותכם פירוט ההנחות וההסדרים עם קופות החולים:

קופת חולים מכבי
maccabiעל חברי מכבי יש להצטייד במרשם מרופא אורטופד.
אביזרים אורטופדיים:
קופ"ח מכבי – אביזרים אורטופדיים,ומדרסים. – החזר 83% על אביזרים לחברי מכבי זהב.
לחברי קופת חולים מכבי זהב ישנו החזר של 83% על אביזרי מדף, אך ישנה גם תיקרה של החזר על אביזרים
חברי הקופה בעלי ביטוח מגן זהב, גובה ההחזר: 83% על אביזרי מדף עד תקרה של כ – 460 ₪.
חברי הקופה בעלי ביטוח מגן כסף, גובה ההחזר אביזרים: בהחזר כספי של 83% ע"פ מחירון הביטוח לבעלי "מכבי זהב" ו-33% לבעלי "מכבי כסף".: חברי קופ"ח מכבי מגן כסף יהנו מהחזר של 33%. .33%.

מדרסים לפי מידת גבס:
מדרסים: בהשתתפות עצמית בהתאם לסוג המדרס ובכפוף למחירון הקופה
כל סוגי המדרסים האורטופדיים. חברי הקופה בעלי ביטוח מגן זהב, תינתן הנחה במקום של 83%.
. חברי הקופה בעלי ביטוח מגן זהב.מדרסים מכבי שירותי בריאות-69 ₪
חברי הקופה בעלי ביטוח מגן כסף.מדרסים מכבי שירותי בריאות-209 ₪

קופת חולים כללית
klalitחברי קופת חולים כללית.מושלם.פלטיניום.
על חברי כללית יש להצטייד במרשם מרופא.

אביזרים אורטופדיים:
אביזרים: בהנחה של 85% ממחיר המחירון ע"פ הסדר ההנחות של "כללית מושלם" ובהתאם למוצרים המופיעים בסל הקופה.
לחברי קופ"ח כללית .מושלם.פלטיניום. ישנו החזר של 85% על האביזרים האורטופדים
חברי הקופה בעלי ביטוח מושלם או פלטינום, גובה ההחזר: 85% על כלל האביזרים האורטופדיים
קופ"ח כללית -אביזרים אורטופדיים ,ומדרסים.- החזר 85% על אביזרים לחברי מושלם.

מדרסים לפי מידת גבס:
מדרסים: בהנחה של 42.5% בהתאם לסוג המדרס ובכפוף למחירון המדרסים במכון.
מדרסים שירותי בריאות כללית-60 ₪
מדרסים אורטופדים: החזר של 100 ₪ על כל סוג של מדרסים .
חברי הקופה בעלי ביטוח מושלם או פלטינום, תינתן הנחה במקום של 42.5% ממחיר המחירון של אריאל אורטופדיה. בנוסף, יינתן החזר באמצעות קופת החולים בגובה של 100 ₪.

קופת חולים מאוחדת
meuhedet
חברי קופת חולים מאוחדת
מדרסים לפי מידת גבס
אין צורך בהפנייה ברכישת אביזרים, לצורך קבלת החזר על רכישת מדרסים יש להצטייד בהפנייה מאורטופד.
מדרסים קופת חולים מאוחדת -200 ₪
חברי קופ"ח מאוחדת יהנו מהחזר של 50% על מדרסים אורטופדים או מתקרה של 407₪.
מדרסים: החזר כספי של 50% ע"פ מחירון הקופה. בעלי הפנייה זכאים להחזר בקופת החולים בגובה של 50% ממחיר המדרס, עד תקרה של 407 ₪ (הזכאות ניתנת פעמיים בשנה).
מדרסים – קופת חולים מאוחדת – הטבות למבוטחי מאוחדת עדיף, שיא, זהב
אביזרים אורטופדיים:
קופ"ח מאוחדת – אביזרים אורטופדיים,ומדרסים
אביזרים: הנחה ממחירון המכון..
בהצגת כרטיס ביטוח "מאוחדת עדיף" של קופת חולים מאוחדת תינתן הנחה במקום של 50% מהמחיר המומלץ לצרכן (ממחירון היבוא)
חברי קופ"ח מאוחדת יהנו מהנחה של 50% באת הרכישה במכון על האביזרים האורטופדיים. אין צורך במרשם מרופא.
ההנחה תינתן ממחחיר המחירון של מאוחדת

קופת חולים לאומית
leumitעל חברי לאומית יש להצטייד במרשם מרופא אורטופד.
אביזרים אורטופדיים:
חברי הקופה בעלי ביטוח לאומית זהב יהנו מהחזר של 80% עד תקרה שנעה בטווח שבין 251 ₪ ועד 420 ₪ (בהתאם לסוג האביזר).
חברי הקופה בעלי ביטוח לאומית כסף יהנו מהחזר של 80% עד תקרה שנעה בטווח שבין 150 ₪ ועד 201 ₪ (בהתאם לסוג האביזר).
מדרסים לפי מידת גבס
מדרסים קופת חולים לאומית -52 ₪
לרכישת מדרסים יש להצטייד בהפניה מרופא אורטופד ובנוסף בכתב התחייבות מהקופה עבור סוג המדרס שהומלץ על ידי אורטופד הקופה.

ariel
¤